-ဦးေႏွာက္သည္နာက်င္မႈကို မခံစား ရေပ။ အျခားေနရာမ်ိဳးစံု နာက်င္မႈ မ်ားအား ဦးေႏွာက္ထံသတင္းေပးပို႔ ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္ကိုယ္တိုင္နာက်င္မႈကို ခံစား သိရွိရျခင္းမရွိေပ။

- ဦးေႏွာက္သည္ ခႏၶာကိုယ္အေလး ခ်ိန္၏ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ ကယ္လို ရီသံုးစြဲမႈစုစုေပါင္း၏ ႏွစ္ဆယ္ရာ ႏႈန္းကို ရယူလ်က္ရွိသည္။

-ဦးေႏွာက္သည္ ျပင္ပေလႏွင့္ထိ ေတြ႕မွသာ အစိုင္အခဲသဏၭာန္ျမင္ရ ေလ့ရွိၿပီး ဦးေခါင္းခြံအတြင္းလံုလံုၿခံဳ ၿခံဳရွိေနသည္႕ဦးေႏွာက္မွာ အရည္ မ်ားျဖင့္ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဖြဲ႕စည္းထား ေသာႏူးညံ့သည့္အစိုင္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

-ခႏၶာကိုယ္သည္ ေန႔ဘက္တြင္ အလုပ္လုပ္၍ ညဘက္အနားယူ ေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္သည္ အိပ္ စက္အနားယူခ်ိန္ေရာက္မွ အလုပ္ပို လုပ္ေလ့ရွိသည္။

- ဦးေႏွာက္နဗ္ေၾကာမ်ားသည္ လွ်ပ္ စီးေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ သတင္းေပးပို႔ တတ္ၾကၿပီး ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္ ဦးေႏွာက္ကို ရွင္သန္ေစရန္ အေထာက္ အပံ့ေပးရမည္ဆိုပါက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား(၁၀)ဝပ္ခန္႔လိုမည္ျဖစ္သည္။

- ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္၌ ခႏၶာ ကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တစ္ရွိန္ထိုးျမန္ဆန္ သကဲ့သို႔ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလည္း ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲတတ္သည္ျဖစ္ ရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား စြန္႔ စားလိုစိတ္၊ တဇြတ္ထိုးစိတ္မ်ားျဖစ္ ေပၚခံစားရေစသည္။

-ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ခံစားရသမွ် တို႔ကို တစ္ခုမက်န္ ဦးေႏွာက္ကသိုမွီးထားႏိုင္ေသာ္လည္း မွတ္ဥာဏ္ တြင္းမွ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္း (recall) ကိုမူတည္၍ သတိေကာင္း ျခင္း၊သတိေမ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚလာ ရသည္။

-ဦးေႏွာက္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ျမန္ႏႈန္းမတူပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္သယ္ယူသည္႕ေနရာခ်င္းလည္းမတူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားကို သတိရလြယ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ ကို သတိရေစရန္ အခ်ိန္အေတာ္ယူရ ေလ့ရွိသည္။

သီဟ
Source:BSN
Health Updates Journal

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, August 13, 2013

1 Responses to ဦးေႏွာက္၏ ထူးဆန္းေသာ အခ်က္မ်ား

  1. mj teddy Says:
  2. အခုလို ဘဟုသုတရဖြယ္ေျပာျပေပးလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေနာင္လဲေျပာျပနိုင္ပါေစ

     

Post a Comment