ဗဟုသုတေလ့လာရန္

(http://www.askmen.com)

ျပင္ပဗဟုသုတအခ်ဳိ႕ကို ေလ့ာႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆိုက္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက စံနမူနာယူထိုက္သူေတြအေၾကာင္း၊ လူတိုင္းသိရွိထားသင့္တဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူေနမႈအေၾကာင္းအရာက႑၊ ေဖ်ာေျဖေရးက႑၊ အႏုပညာရွင္ေတြအေၾကာင္း၊ ကားအေၾကာင္း
 စတာေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိပ္တန္းအေၾကာင္းအရာေတြကို က႑တစ္ခုစီ ခြဲျခားၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါေသးတယ္။

ထင္ရွားၿပီး လူတိုင္းသိထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို blog နဲ႔ေဆာင္းပါးေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ဖက္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ သိထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားက႑ေတြကိုလည္း ဖတ္႐ႈ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ ေနအိမ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုဖန္တီးရယူရမယ္ဆိုတာေတြ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္စတာေတြကိုလည္း ဖတ္႐ႈၿပီး အတုယူသင့္တဲ့ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို နမူနာယူ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။

from internet journal Vol. 13, NO.43

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Saturday, November 10, 2012

0 comments

Post a Comment