အခ်ဳပ္အလုပ္ေလ့လာရန္...


(http://www.sewdirect.com)

အ၀တ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြ ေလ့လာႏိုင္ေစမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

အ၀တ္အစားဒီဇိုင္းေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္လုပ္နည္းေတြကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္နည္းပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဒီဇိုင္းပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို အီးေမးလ္နဲ႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အဆင္ဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ idea အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ကာ အြန္လိုင္းကေနလည္း ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

မဂၢဇင္းနဲ႔ စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ဒီဆိုက္မွာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး အခမ္းအနားပြဲေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ကတ္တေလာက္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အဆင္ဒီဇိုင္းနဲ႔ ေတြးေခၚခ်ဳပ္လုပ္နည္းေတြအျပင္ခ်ဳပ္လုပ္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အပ္ခ်ဳပ္စက္ dummy ေတြ၊ အဆင္တန္ဆာေတြ၊ ဒီဇိုင္းေဖာ္တဲ့ ကိရိယာေတြ၊ ျဖတ္စက္၊ ခ်ည္လံုးေတြန႔ဲ အပ္ စတာေတြကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပေပးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ၀ါသနာပါရာ တစ္ခုကို ေလ့လာဖန္တီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမွာပါ။


from internet journal Vol. 13, NO.43

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Saturday, November 10, 2012

0 comments

Post a Comment