အပန္းေျဖအနားယူစရာ......


(http://www.travelchannel.com)

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြကို အျပည့္အ၀ဖယ္ရွား အနားယူေစႏိုင္မယ့္ အေကာင္းဆံုး အပန္းေျဖစရာ ကမ္းေျခေတြအေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 2012 ခုနစ္အတြက္ သြားေရာက္ အနားယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးကမ္းေျခေတြကို ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီက အလွပဆံုးနဲ႔ သာယာမႈအရွိဆံုး ကမ္းေျခေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေပးထားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ အရွိဆံုး ကမ္းေျခေနရာေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ဓါတ္ပံုေတြ ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးထားသလို ဗီဒီယိုနဲ႔လည္း ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈ ခံစားႏိုင္ပါေသးတယ္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ခရီးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ schedule ကိုလည္းေရးဆြဲ ေပးထားကာ ကမ္းေျခေတြအားလံုးရဲ႕ အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ဓါတ္ပံုေတြကိုလည္း ၾကည့္႐ႈ႕ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ကာ အျခားႏိုင္ငံက ခရီးစဥ္အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္ပါေသးတယ္။

သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ လွပတဲ့ ႐ႈခင္းေတြကို ဓာတ္ပံုကေနတစ္ဆင့္ ခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။from internet journal Vol. 13, NO.43

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Saturday, November 10, 2012

0 comments

Post a Comment