ကဗ်ာမ်ား ဖတ္႐ႈရန္.....

(http://www.best-poems.net)

နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ထိပ္တန္းကဗ်ာေတြကို စံုလင္စြာ ဖတ္႐ႈရမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျစဖ္ပါတယ္။

ေခတ္အသီးသီးမွာ ေပၚထြက္ထင္ရွာခဲ့ၾကတဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြက ၄င္းတို႔ေခတ္၊ စနစ္ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ ကဗ်ာေတြကို အသားေပးေရးဖြဲ႔ခဲ့ၾကၿပီး စိတ္ဓာတ္အင္အားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ ကဗ်ာမ်ဳိးေတြကိုလည္း ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးက  ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ အေကာင္းဆံုး ကဗ်ာေတြဟာ အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ စိတ္ခံစားမႈေတြကေန ေပၚထြက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကဗ်ာေတြကို စိတ္ခြန္အားေပးမယ့္အမ်ဳိးအစား၊ ရယ္စ၇ာ ဟာသ အမ်ဳိးအစား၊ ထင္ရွားတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ စစ္ပြဲေတြအေၾကာင္း အမ်ဳိးအစား၊ ႏိုင္ငံေရး အမ်ဳိးအစား၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္တဲ့ ဆက္ဆံေရး အမ်ဳိးအစား၊ ကမၻာေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ အမ်ဳိးအစား၊ စသည္ျဖင့္ က႑ေတြ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာႀကီးေတြအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရမွာပါ။

from Internet Journal

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, August 19, 2012