ခဲပန္းခ်ီမ်ား ဆြဲရန္....

(http://www.sketchmyphoto.com)

ဓာတ္ပံုေတြကို ခဲပန္းခ်ီအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲဖန္တီးႏိုင္ေစမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုတူ ခဲပန္းခ်ီေတြကို ကိုယ္တိုင္အတြက္သာမက၊ အေဆာက္အဦးေတြ၊ ႐ႈခင္းပံုေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြ ေလးေတြ၊ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ အမွတ္တရေတြကိုလည္း ဖန္တီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန ဓာတ္ပံုေတြကို တိုက္ရိုက္ upload ျပဳလုပ္ကာ အလြယ္တကူ ဖန္တီးနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး digital sketch, digital color sketch, digital sketch + retouch, sketch printing, color sketch printing, sketch printing+ frame အစ ရွိတဲ့ အမ်ဳိးအစားေတြအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္သက္ရာ အမ်ဳိးအစားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ခဲပန္းခ်ီဖန္တီးကာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ဒီဆိုက္ကေနၿပီး နမူနာပံုစံကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိလိုခ်င္တဲ့ ပံုစံအမ်ဳိးအစား ခဲပန္းခ်ီကိုေတာ့ paypal ဆိုက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခေၾကးေငြေပးေခ်ကာ ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

From Internet Journal.

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, August 19, 2012