ကၽြန္ေတာ္တို႔လို computer အျမဲသုံးသူေတြဟာ software တစ္ခုအသစ္ေပၚလာတိုင္း စမ္းသုံးၾကည္႔ခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ Serial မသိရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွားေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္တင္မကဘူး ရြာပါပတ္တတ္ၾကပါတယ္။ MZ မွာလဲ serial keys ေတြေတာင္းတာမၾကာခဏေတြ႔ရပါတယ္ အဒါေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး Software ေတြရဲ႕ Serials မ်ားကိုျပဳစုျပီး Share လိုက္ပါတယ္ အားလုံးႏွစ္သက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္.. (ေရထဲကိုေတာ႔ႏွစ္မသတ္နဲ႔ေနာ္ .. တားတား မိန္မမရေတးဘူး ဂ်)
* Photo/Graphic Edges 6.0......... ...97-6608015353 -301133267- E1201466645
* Pinnacle Instant CD DVD 8.0........ABGOE- AAKYY-ORUSH- MLHBA-CPKPA
* Pinnacle Instant Copy 8.0 .........AARTO- AAFQN-YGWFK- HJLMA-AAAAA
* Pinnacle Instant Video Album 1.01..7777777777
* Pinnacle Holywood FX 4.0 ..........HFXMP- SLV-000238- 15R
* Pinnacle Studio 9.0 ............ ...11111- 11111-11111- 11111-11111
* Pinnacle Studio 8.8.15 ............ 4517535441
* Pinnacle Studio 8.3 ............ ...1555856630
* Pinnacle steinberg clean plus 5....BBDPE-BAPLJ- BFVPA-GRRPA- DBZMA
* PowerQuest V2i Protector 2.0.......AY3A- PH7J-3FNQ- JPTR-YFGW
* PowerQuest V2i Protector 2.0.......AY3A- PH7J-3G4Y- ADQQ-HTWD
* PowerQuest Partition Magic 7.0 ....PM700ENEU- 110965
* PowerQuest Drive Image 7.01........ AY3A-PH7J- 3DM6-R7KR- 6XJT
* PowerDirector Pro 2.5 ............ .RR7314611713953 6
* Presto DVD PowerSuite 1.0..G300501- 4NJZTA433SFQG300 501-OEM-hahahaha whateveryouwant
* Primavera Project Planner 3.0 .....50122-77293- 2474-1104497
* Propellerheads Reason 2.5......... .RSN250-0000- 005336-NVV3- CGDJ-DR5Sv
* Propellerheads Reason 2.5......... .RSN250-0009- 101923-B4N8- UHBY-AP6X
* RED 1.5 Boris FX.......... ......... 123708-326183- 00615
* RED 1.5 Boris FX.......... ......... 123348-366123- 77695
* ReadIris Pro 9.0(OCR).... ......... .438111400159753
* Route 66 Prof. 2004........ ........2582121Z VNK26
* Roxio Easy Media Creator 7.0 ......YN-Y7WVY- CQXG6-K3KWZ
* Roxio WinonCD 6.0 DVD edition .....1C-HT789- SB62B-3YK12
* Roxio GoBack 3.03........ ......... .CB-ZM2VN- 5YP61-7N1VD
* ScanSoft Dragon Naturally Speaking Preferred... ......A109A- G00-006420
* ScreenBlast Acid 4.0 ............ ..FB-XZ51GN- JS8L5G-X3YVEX
* ScreenBlast Movie Studio 3.0 ......FC-TZPCH4- C2PNR3-FFTZ3X
* SOLIDWORKS 2003
Solidworks serial: 9980 0999 9191 7951 auth code: 7D9YY253
Solidworks office serial: 9980 0999 9191 7951 auth code: V0E3J979
Solidworks office pro serial: 9980 0999 9191 7951 auth code: JA5O631B
* Sonar XL.......... ......... ........CWSX1. 00-009999
* Sonic MyDVD Video Suite 4.0 .......BDVQHQBTDGYN HQVS3 IamaLOZER
* Sonic Foundry Video Factory 2.0 ...9L-Z13XJF- SDJ1P3-SNY76P
* Sonic Foundry CD Architect 5.0 ....B5-C4CLC3- ZOY85H-49WE8W
* Sony Pictures ScreenBlast MovieStudio F9-S431QS-K894NC- 6LWNJP
* SPSS 12.0 ............ ......... ....5676 5034 7681 8288 2379 1238 3252 9988
8641 9306 27
* Stainberg Clean 3.0 ............ ... ? DL23-8C73-24Y9- MS5 iliDZ08-FLU6- 97K1-PM4
(Win9x S/N:
ST22-Y7YM8VV- EPPNBY8-V8H)
(WinNT S/N: ST22-Y7YPG2Y)
* Steinberg's Cubase SX 2.0 .........1080201188
* Steinberg DVD Movie Copy Suite 6.5.25311-41300019- 33092
* Sybase SQL Anywhare Studio 8.0....DEPCKAQQREAC 0000298007159335 13-00-0800- 01
* Ulead COOL 3D Studio 1.0 ..........274A5- 11085-78578888
* Ulead DVD PictureShow 2.0 .........111A6- 12000-00132624
* Ulead DVD Workshop 2.0 ............ 1RO02-520RO- RORRORO6
* Ulead DVD Workshop 1.x ............ 96302-51072- 24530822
* Ulead DVD MovieFactory 2.0 ........111A2- 62000-00300082
* Ulead Gif Animator 5.0 ............ 11103-85011- 21226004
* Ulead Media Studio 7.0 pro......... 011A2-27042- 0190DCN4
* Ulead Media Studio 7.0 pro......... 011A2-27042- 0190DCN4
* Ulead Media Studio 6.5 ............ 12202-2650- 000481114
* Ulead PhotoImpact XL-2CD...... .....111A3- 08500-00002098
* Ulead PhotoImpact 7.0 ............ .111103-07000- 00001531
* Ulead VideoStudio 7.0 ............ .RORA2-870RO- ROROROR1
* Veritas Storage Reporter 3.5.......NEZ9- UCGW-PP3F- L3PN-ZBNM- 7HP6
* Visual Foxpro prof. 8.0 ...........TCJC7- H2QDH-3T7G7- R6RTM-YRK3Y
* VirtuaGirl ? ............ ......... .name: 82949 / password: 16907
* VirtuaGirl 1.22........ ......... ...name: 8866688 / Serial: 97917
* WinBoost 2001 Gold-v2.0 ...........AT9D3- D732-LX57- 8L2U
* QuarkXpress 6.0 Passport M.
.......TVWXNX- XCUVE2-641HQH- TWK7GH-RKGV12- E1ETPW-14X57Y- 38WRH +crack
* QuarkXpress 5.0 ............ .......39173027Q HSKKJF319 9PYJX2
* QuickBooks Pro 2004........ ........09701- 42330-29602- 400004
* Xara Webstyle 4.0......... ......... .....XWS- 5299-5077- 6209
* X-OOM DivX2DVD 5.0......... ......... ....L14LQ- VX1ER-F8LDW- GXDS3-6ZVXV
* X-OOM Video Clean ............ ......... .3GP0G-9BHX4- HCJE5-EPKFP- CYMQB
* X E.ON.Software. Vue.4.Profession al......MOV4- 31682-S-74523- QMT-SN
* Zone Alarm 4 Pro......... ......... .38ct1-bqf8g- x9jnr-tfth7c- 3iu540
* 3D Studio Max 5.0 ............ .....s/n: 226-19791979 ,(+cd-key: XLSQBQ)
(+request code: 3175446920385491) ,
(+authorization: SATW 6Z7U WJGW CSCP)
* 3D Studio Max 4.2 ............ .....s/n: 226-19791979 ,(+cd-key: XLSQBQ)
Posted by aroalcohol at 11:41 PM 0 comments


ေဖ့ဘုတ္ကေန ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္တာပါ

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 20, 2012