ကၽြန္ေတာ္တို႔လို computer အျမဲသုံးသူေတြဟာ software တစ္ခုအသစ္ေပၚလာတိုင္း စမ္းသုံးၾကည္႔ခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ Serial မသိရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွားေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္တင္မကဘူး ရြာပါပတ္တတ္ၾကပါတယ္။ MZ မွာလဲ serial keys ေတြေတာင္းတာမၾကာခဏေတြ႔ရပါတယ္ အဒါေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး Software ေတြရဲ႕ Serials မ်ားကိုျပဳစုျပီး Share လိုက္ပါတယ္ အားလုံးႏွစ္သက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္.. (ေရထဲကိုေတာ႔ႏွစ္မသတ္နဲ႔ေနာ္ .. တားတား မိန္မမရေတးဘူး ဂ်)* Macromedia Studio MX 2004........ ..WSD700- 04068-87200- 78579
* Macromedia Authorware 6.0 .........APW600- 08018-27284- 59356
* Macromedia Contribute MX 2004......CTO200- 00256-07216- 25510
* Macromedia Director Studio 8.5 ....WDW850-02044- 87235-26475
* Macromedia DreamWeaver MX.......... WSW600-03579- 37260-92763
* Macromedia DreamWeaver 4.0 ........WBW400- 06648-47236- 27654
* Macromedia FireWorks MX.......... ..WSW600- 03579-37260- 92763
* Macromedia FireWorks 4.0 ..........WBW400- 06648-47236- 27654
* Macromedia Flash MX.......... ......FLW600- 59739-97340- 25714
* Macromedia Flash MX.......... ......WSW600- 03579-37260- 92763
* Macromedia Fontographer 4.1 .......65241- 0499-0166- 21702
* Macromedia Freehand 10.0 ..........WSW600- 03579-37260- 92763
* Macromedia Homesite+... ......... ...WSW600- 03579-37260- 92763
* Mathematica 4.0 ............ .......52109- 11310-47983- 00
* MathCAD 2001i ............ ......... RT105112UP0073 + crack
* MatLab 6.5......... ......... ......13- 22955-32678- 26249-06848- 40366-39620- 03472-0 9765-2
0949-30945-19673- 43738-38950- 44548
* Mathworks Suite 13 SP1with Matlab6..... ......... .13-22935- 54640-30039- 45949-41945- 37494-18536- 34124-630 74-336
71-08341-01230- 63402-23598
* MediaStudio Pro 7........... .......011A2- 27042-0190DCN4
* MS Office 2003 11.0 ............ ...GWH28- DGCMP-P6RC4- 6J4MT-3HFDY
* MS Office FrontPage 2003........ ...WFDWY- XQXJF-RHRYG- BG7RQ-BBDHM
* MS Office Visio 2003........ .......WFDWY- XQXJF-RHRYG- BG7RQ-BBDHM
* MS Office Project 2003 Pro......... WFDWY-XQXJF- RHRYG-BG7RQ- BBDHM
* MS Office OneNoteT 2003........ ....WFDWY- XQXJF-RHRYG- BG7RQ-BBDHM
* MS Office Publisher 2003........ ...WFDWY- XQXJF-RHRYG- BG7RQ-BBDHM
* MS Office XP ............ ......... .FM9FY-TMF7Q- KCKCT-V9T29- TBBBG
* MS Office XP croatian ............ .Q672P-X37V4- M6RHQ-JX3D9- F49RQ
* MS Office 2000 beta........ ........MP4F9- W6C8V-HTCCT- T7M7R-Y7K3Y
* MS Visual FoxPro profesional 8.0 ..TCJC7-H2QDH- 3T7G7-R6RTM- YRK3Y
* MS Visual Studio.Net 7 (ent.ed) ...D64GG-GXY6T- V6FTR-WCPBB- 2YDYB
* MS Windows Longhorn Alpha 4.053....TCP8W- T8PQJ-WWRRH- QH76C-99FBW
* MS Windows Longhorn Beta 4.015.....CKY24- Q8QRH-X3KMR- C6BCY-T847Y
* MS Windows XP-Final with SP1 ......7QVT6- T2738-WRKJB- YKRFQ-XVK98
* MS Windows XP profesional (beta)...FCKGW- RHQQ2-YXRKT- 8TG6W-2B7Q8
* MS Windows XP home........ ......... BQJG2-2MJT7- H7F6K-XW98B- 4HQRQ
* MS Windows ME final....... ......... B6BYC-6T7C3- 4PXRW-2XKWB- GYV33
* MS Windows ME.......... ......... ...HBTD9- 6P338-XT2MV- QBTTF-WPGGB
* MS Windows 2003 Server 3in1 .......JB88F- WT2Q3-DPXTT- Y8GHG-7YYQY
* MS Windows 2000 professional. .......RM233- 2PRQQ-FR4RH- JP89H-46QYB, (X04-98176)
* MS Windows 2000 prof/120 day.......RBDC9- VTRC8-D7972- J97JY-PRVMG, (X05-48965)
* MS Windows 98 SE.......... ......... QYHDT-7B4VX- XFH2P-JV7PJ- VGC9D
* MS Windows 98 SE.......... ......... HQ6K2-QPC42- 3HWDM-BF4KJ- W4XWJ
* MS Windows 98 ............ ......... K4HVD-Q9TJ9- 6CRX9-C9G68- RQ2D3
* MS Windows 98 ............ ......... HGBRM -RBK3V-M9FXV- YCXDK-V38J4
* MS Windows 97 (95 OSR2)....... .....00100- OEM-0123456- 00100
* MS Windows 97 (95 OSR2)....... .....14195- OEM-0000043- 27166
* MS Windows Small Business Server Standard Edition 2003 4CD........BBGC6- TXDG9-J9CDW- JXK3R-GTMMB
* MS Proofing Tools 2003........ .....WMMF8- W93RH-BVPFM- WBMHT-DFCFG
* Native Instruments Vokator 1.0.....5080- 01001-01001- 50011-00101
* NeoDVD...... ......... ......... .....w4jya- 0389v-hcfxa- ebj80-yhzza
* NetObjects Fusion 7.0 ............ .NFW-700- R-010-18822- 37395
* NetObjects Fusion 7.5 ............ .NFW-750- R-215-00077- 25454
* NERO 6.3 Powerpack Retail...... ....1A25- 0006-7130- 1352-4239- 7903
* NERO 6 Ultra Edition..... ......... .1A23-0006- 7130-1204- 8976-4901
* NERO 6 Ultra Edition..... ......... .1A23-7081- 2054-8977- 8403-2561
* Norton AntiVirus 2004........ ......VHJFC2P7FB HKVQ88JYCBBJ4
* Norton AntiVirus 2004........ ......VH9VFRM8BB HKV3DWV7RBBGJ or
* Norton AntiVirus 2004........ ......VHTQ- FFTW-CBHK- VDKP-J9MV- BBJ4
* Norton AntiVirus 2004 prof........ .VCT3-63XD- 6BBD-2BBM- GBGJ-WDXD
* Norton AntiVirus 2004 prof........ .V7T2-C3Y2- JBBD-243M- QWGR-6KMB
* Norton AntiSpam 2004........ .......VQHV- T8H2-YBBF- DQ4H-D7BB- BBWR
* Norton Ghost 2002 ............ .....BB2566D65E2 D
* Omnipage Pro 12.0 office...... .....E789X- DCN-019066


ေဖ့ဘုတ္ကေန ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္တာပါ
 

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 20, 2012