ကၽြန္ေတာ္တို႔လို computer အျမဲသုံးသူေတြဟာ software တစ္ခုအသစ္ေပၚလာတိုင္း စမ္းသုံးၾကည္႔ခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ Serial မသိရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွားေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္တင္မကဘူး ရြာပါပတ္တတ္ၾကပါတယ္။ MZ မွာလဲ serial keys ေတြေတာင္းတာမၾကာခဏေတြ႔ရပါတယ္ အဒါေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး Software ေတြရဲ႕ Serials မ်ားကိုျပဳစုျပီး Share လိုက္ပါတယ္ အားလုံးႏွစ္သက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္.. (ေရထဲကိုေတာ႔ႏွစ္မသတ္နဲ႔ေနာ္ .. တားတား မိန္မမရေတးဘူး ဂ်)* Black Ice Defender 2.1......... ....FFE1E- RS-DCEF0
* Boris RED 3.0 ............ ......... AG0303-0644777- 15M17
* Boris FX 6.0 ............ ......... .123456-123456- 12349
* Borland J++ Builder..... ......... ..XA52-?NPKV- GCQZW ,(cd-key: M69-TET)
* Borland J-Builder 6.0 ent......... .8UQG-SPX3VN- NSKA7M-MWAV, (auth-key: 7AH-ET7)
* Borland J-Builder 5.0 ............ .XA52-?NPKV- GCQZW ,(cd-key: M69-TET)
* Borland J-Builder 4.0 ............ .xd62-2222y- qpgr? ,(cd-key: c3t-mdz)
* Borland J-Builder 4.0 ............ .xa22-?hrs5- 2ubgs ,(cd-key: f2j-46g)
* Borland Delphi 7.0 ent.suite... ....6AMD- PKG68E-DB8PP7- N7GE (Key:S6J-8AW)
* Borland Delphi 7.0 ............ ....6AKD- PD29Q9-RDF? JQ-X65Z (Key:QX8-EEC)
* Borland Delphi 6.0 ............ ....Z9J8- PUM4N-C6GZQ ,(cd-key: RW2-7JW)
* Borland Delphi 6.0 ............ ....j64m- dpu2t-srbea ,(cd-key: c68-p3b)
* Borland Delphi 6.0 ent. ...........p48n- b77mf-yqt7g ,(cd-key: my9-rne)
* Borland Delphi 5.0 ............ ....111-111- 1111 ,(cd-key: FEX1-91X0)
* Borland Delphi 5.0 ent. ...........200- 002-0839 ,(cd-key: 3CX0-91X0)
* Britannica 2004 ............ .......111111111 1111111
* Britannica 2003 ............ .......C3CA1ACA0 0012345
* Britannica 2003 ............ .......C3BA1AHA0 0000017
* Cakewalk Music Creator Pro 24......MC242. 21-002222
* Cakewalk MediaWorks.. ......... .....CWMW1. 00-0099687135be- 1339bd-1a33- 5c670
* CakeWalk Home Studio XL ...........CWHX1. 02-002397
* CakeWalk Pyro 2004........ ......... CWPY3.00- 030499
* CakeWalk Pyro 2003 ............ ....CWPY2. 00-006173
* CakeWalk Plasma ............ .......cwpl1. 02-001778
* Cakewalk Sonar 3 Producer.... ......CWSP3. 00-031374
* Cakewalk Sonar 3 VSamler3.... ......VS3- 6B2736CC- FE164B58- 987E5FCC- 71F211B7
* Cakewalk Sonar XL 2.0 ............ .CWSX2.00- 002841
* CakeWalk Guitar Tracks ver2 .......CWGT2. 00-017973 (cd-key:442- 200177-7700)
* CANOPUS Video FX Transitions. ......PA- VFTRT-1X1XD- 0XX3P-XX4XE
* Copernic 2000 plus........ ......... 032-622305744 ,(John Peterson(Johnson) )
* CorelDraw Graphics Suite 12 (3xCD).DR12WEX- 1504397-KTY
* CorelDraw 11.0 ............ ........DR11CRD- 0012082-DGW
* CorelDraw 10.0 ............ ........D10NR- 3284253T76
* Corel WordPerfect Office 11........WS11WRD- 2452003-TTF
* Corel XMETAL 4.03........ ......... .XA04WBZ- 1101000-LCW
* Corel Painter 8.0 ............ .....PF08C**- 0516190-DCN
* Contrast Plan Plus Millenium... ....P2-2437
* CyberLink PowerProducer 2.0 .......RR3161055526 2035
* CyberLink PowerDirector 3.0 .......RW8723538864 4278
* CyberLink PowerCinema 3.0 .........CN49313486 814599
* CyberLink PowerDVD 5 Gold .........MV39749288 155697
* Deep Space Explorer ............ ...D4-2188
* DesignCAD 3D Max 12 ............ ...1206-0426- 5400
* Drive Image 7.0......... ......... ..AY3A-PH7J- 3DM6-R7KR- 6XJT
* Easy CD Creator 5.0 platinium... ...P-7TGQ4- G06CM-N5G1Lejay DJ Mix Station 2........... ...CYTC-7R6B- 6N74A
* Encyclopedia of Circuits Suite.....DODROXHY
* Eovia Carrara Studio 3.0......... ..RF30CRD- 0000818-VVS
* Imaginate 1.0 ............ ......... PA-IMISO- XG44L-XXG0L- 4G044
* Intuitive MX ............ ......... .NEHRY-SKTPE- ZUHWU-SXUAW
* Instant Copy 7.0 ............ ......AAOUQ- AAJKP-MBLFQ- YNPHA-BIGCA
* kurs AUTOCAD (Multimedia) ......... .ser.br:9830H062 691 / KON.BR:39E04L23 /datum 21.12.1999/ rez.1024x768


ေဖ့ဘုတ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆီက ျပန္လည္ မွ်ေ၀တာပါ။

 

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 20, 2012