အံ့ဖြယ္ေက်ာက္ခ်ဥ္

 

 

ေက်ာက္ခ်ဥ္ဟာ သဘာဝတြင္းထြက္ပစၥည္းတစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ သူမွာ အလူမီနီယမ္ဆာလဖိတ္နဲ႔ ပိုတတတက္ဆီယမ္ဆာလဖိတ္ ၿဒပ္ေပါင္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ေက်ာက္ခ်ဥ္ကို ေရွးေဟာင္း အာယုေဗဒ ေဆးပညာရွင္ၾကီးေတြက သီဝနတ္ဘုရားနဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္း တင္စားေလ့
ရွိပါတယ္။ အဆိပ္ဟူသမွ်ဟာ သီဝနတ္ဘုရားရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ က်ေရာက္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆိပ္ေၿပသြားၾကရပါတယ္။ ေက်ာက္ခ်ဥ္ဟာလည္း အဆိပ္ေၿပ ေစတဲ့ သတၱိရွိတဲ့ အတြက္ သီဝနတ္ဘုရား
နဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ခ်ဥ္ကို အဂၤလိပ္လို Alum လို႔ ေခၚၿပီီး သကၠတဘာသာ အေနနဲ႔ ဖစ္ကာရီိလို႔ ေခၚပါတယ္။ ေက်ာက္
ခ်ဥ္ဟာ ကိုယ္တြင္း ကိုယ္ပမွာ ရွိတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ၿမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးက်မ္းေတြမွာ  ေက်ာက္ခ်ဥ္သည္ ဖန္သည္၊ခ်ိဳသည္၊ခ်ဥ္သည္။ ေဒါသ၊ ဓာတ္၊ မလတို႔ကို
ခန္းေၿခာက္ေစ၍ လူကို ပိန္ေစတတ္ေသာ ဂုဏ္ ရွိသည္။ အဖ်ားေရာဂါ၊ ဝမ္းတြင္းပိုး၊ အဆိပ္တို႔ကို နိုင္သည္။ အနာမ်ားကို အသားႏုတက္ေစသည္။  အစာကိုေၾက  ေစသည္။ သည္းေၿခအားနည္းသည္ကို
လည္း ၿပဳတတ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ေဆးတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာအသံုးၿပဳၾကသည္။  ေသြး၊ သည္းေၿခ၊ ေလ၊ သလိပ္
တို႔ အပူလြန္ၿခင္း၊ အူသိမ္,အူမ  တြင္  ၿပည္နာၿဖစ္ၿခင္း ၊ သလိပ္ေၿခာက္ၿခင္း၊ အစားမေၾကၿခင္း၊ ေလ, သည္းေၿခ,သလိပ္ဟူေသာ  ေဒါသသံုးပါေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ အပုပ္နာ၊ ကုတ္ဟီးေခ်ာင္းဆိုးနာ၊ ကိုယ္လက္
ကိုက္ခဲေသာအနာ ၊ ေသြး၊ အသားေၿခာက္ကပ္ေသာအနာ ၊ ငန္းနာ၊ အဖ်ားေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ ႏူနာ အဖ်ား၊
မ်က္စီနာ, ဆီးေအာင့္ေသာ အနာ, သူငယ္နာ, ၿမင္းသရိုက္, လိပ္ေခါင္းေရာဂါတို႔ကို  ႏုိင္၏ လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ေက်ာက္ခ်ဥ္ရဲ႕ ဓာတုရသာ အက်ိဳးသြားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦိးစီိးဌာနက ထုတ္ေဝ
တဲ့ တိုင္းရင္းေဆးဌာနသံုး ေဆးနည္းမ်ား စာအုပ္မွာ ေက်ာက္ခ်ဥ္သည္ ေအး၊ခ်ဥ္၊ဖန္ ရသရွိၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္ေစၿခင္း၊ ေလခ်ဳပ္ေစခ်င္း၊ ေသြးခ်ဳပ္ေစၿခင္း၊ မပုပ္မသိုးေအာင္ ကကြယ္ႏိုင္ၿခင္း ၊ အနာမ်ားကို
အသားႏုတက္ေစၿခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဒြါရေပါက္ (ဝစၥမဂ္နဲ႔ ပႆာဝမဂ္ ) (က်င္ၾကီိးေပါက္၊ဆီးေပါက္)
ကို က်ဳံ႕ေစ၊က်ဥ္းေစၿခင္းစတဲ့ အက်ိဳးသြားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

ထိမိခိုက္မိလို႔ ဒဏ္ရာ အနာတရၿဖစ္ရင္၊ အေရၿပားမွာ ေသြးေၿခဥရင္ ေက်ာက္ခ်ဥ္ကို ေရသန္႔သန္႔ နဲ႔
ေသြးလို႔ လိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ အနာ အၿမန္ဆံုးက်က္ပါလိမ့္မယ္။ ဆံပင္၊မုတ္ဆိတ္ရိတ္လို႔ ဓားရွမိတဲ့ အခါမွာလည္း ေက်ာက္ခ်ဥ္ လိမ္းေပးရပါတယ္။ ေရွးက ဆတၱာသည္ေတြ ဟာ ေက်ာက္ခ်ဥ္ကို အၿမဲ
တမ္း ေဆာင္ထားေလ့ရွိၿပီး  ေက်ာက္ခ်ဥ္ပြတ္ၿပီးမွ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ေပးၾက ပါတယ္။
ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္(ေဆးသုေတသန)
ေဖြေဖြရွာရွာ တိုင္းရင္းေဆးပညာ  စာအုပ္မွ ေကာင္းႏုတ္ထားပါသည္။


က်န္းမာၾကပါေစ.......... မင္းမင္းေဇာ္

ref: ( www.han152.com) 

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, July 24, 2012