လက္ေတြ႔တီထြင္ ဖန္တီးရန္..............( http://hackedgadgets.com )


တီထြင္ဖန္တီးမႈကို စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြန႔ဲ အိမ္မွာေနရင္း ပစၥည္းအသစ္အဆန္းေလးေတြ ဖန္တီးလိုသူေတြအတြက္ ေလ့လာၿပီး နည္းယူႏိုင္မယ့္ DIY ၀က္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ gadget အသစ္အဆန္းတစ္ခုစီကို ျပဳလုပ္ပံု၊ ျပဳလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ေလ့လာသူေတြ လက္ေတြ႔လိုက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္လည္း အဆင့္တစ္ခုစီနဲ႔ ရွင္းျပထားပါတယ္။

ဗီဒီယိုနဲ႔လည္း တြဲဖက္ေဖာ္ျပေပးထားတာေၾကာင့္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ၿပီးရင္ ဘယ္လို ပံုစံ ထြက္ေပၚလာမလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး အသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္မွာေနရင္း နည္းပညာ ပစၥည္း အေသးအဖြဲ႔ေလးေတြနဲ႔ အသစ္အဆန္းေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီး အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို၊ အနီးပတ္၀န္းက်င္က အလြယ္တကူ ရႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုပဲ အသံုးျပဳလုိ႔ရတာေၾကာင့္ ေငြေၾကးုကုန္က်မႈကိုလည္း သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။


Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 13, 2012