အႏုပညာ မဂၢဇင္း...............


( http://34st.com )

အြန္လိုင္းေပၚကေန အခမဲ့ ဖတ္ရႈႏိုင္တဲ့ အႏုပညာ မဂၢဇင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့က႑ေတြ စံုလင္စြာ ပါ၀င္ၿပီး သီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္၊ အစားအစာက႑၊ အႏုပညာ သတင္းေဆာင္းပါး က႑ နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ အေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စံုေနေအာင္ ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးေတြ၊ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ရ႕ဲ ဘ၀အေၾကာင္းေတြ၊ အႏုပညာရွင္လမ္းညႊန္ေတြ၊ စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြေစမယ့္ ပညာေပး သတင္းေဆာင္းပါးေတြအျပင္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ guideline ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းသာမက ၄င္းတို႔ဆီမွာ အစ္ပတ္အတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေတးသီခ်င္းဓာတ္ျပားေတြ စာရင္းေတြကိုလည္း စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါေသးတယ္။

 အပတ္စဥ္ထုတ္ စာေစာင္ေတြကို PDF အေနနဲ႔လည္း ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္သလိုအင္တာဗ်ဴးေတြ၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ စံုလင္တဲ့ အြန္လိုင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 13, 2012