အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္.........

(http://www.myanmarbestjob.com)
ျပည္တြင္းက အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနၾကသူေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို စုစည္း ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀က္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေကာင္း လိုခ်င္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းေတြ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး က႑စံုလင္စြာ ပါ၀င္တဲ့အျပင္ လစ္လပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း မ်ားျပားစြာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အကၡရာ စဥ္နဲ႔ စီစဥ္ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး လစ္လပ္ေနရာ အေရအတြက္ကိုလည္း ၄င္းအလုပ္ရဲ႕ ေနာက္မွာ တြဲဖက္ေဖာ္ျပေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ရွာေဖြေနသူေတြအတြက္ account တစ္ခုဖြင့္ထားၿပီး လစ္လပ္ေနရာေတြကို ရွာေဖြႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္လည္း account သီးသန္႔ ဖြင့္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အျမဲ update ျဖစ္တဲ့ အလုပ္ေခၚစာေတြကိုသာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အသံုး၀င္ပါတယ္။

Internet journal
Thursday, July12 , 2012

(သရုပ္ေဖာ္ ပံုေလးက မိမိဘာသာ ထည့္ထားျခင္းသာ )

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 13, 2012