ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေလ့လာရန္...............


( http://www.buddhanet.net )


ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာေလ့လာခ်င္သူေတြနဲ႔ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိလိုသူေတြအတြက္ ေရးသားေပးထားတဲ့ ဆုိက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀က္ဆိုက္မွာဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စံုလင္စြာေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး  က႑ေတြကိုလည္း  စံုလင္ေနေအာင္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး ေလ့လာလိုသူေတြ၊   အတြက္ အေျခခံေနစၿပီး ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စီ စဥ္ေပးထားကာ ဗုဒၶရဲ႕ စာစဥ္ေတြကိုလည္း  သင္ၾကားေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါေသးတယ္။

E-library  က႑မွာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားန႔ဲ  ေရြးခ်ယ္ ဖတ္ရႈ ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္တ့ဲအျပင္  ဗုဒၶရဲ႕ တရားေတာ္ေတြနဲ႔ လမ္းညႊန္ျပသခ်က္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို စာေတြ႔သာမက ပံုေတြန႔ဲ တကြပါ ၾကည္ညိဳစြာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 13, 2012