ဓာတ္ပံုႏွင့္ ကင္မရာအေၾကာင္း ေလ့လာရန္....။

(http://www.photographyblog.com)

ဓာတ္ပံုပညာနဲ႔ ကင္မရာအေၾကာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြအတြက္ အေၾကာင္းအရာေတြ စံုလင္စြာ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္မရာေတြအေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အသစ္ထြက္လာတဲ့ ကင္မရာေတြအေၾကာင္း ၄င္းတို႔ရဲ႕ သံုးသပ္ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ တန္ဖိုးေတြကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးထားတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္မရာအေၾကာင္း စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အျပင္ ကင္မရာအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ ပံုထြက္စြမ္းရည္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါေသးတယ္။

ထြက္လာသမွ် ကင္မရာေမာ္ဒယ္သစ္ေတြအျပင္ ၄င္းတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အျခား accessory ေတြအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ကင္မရာတစ္ခုခ်င္းက ထြက္ရွိလာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကိုလည္း  သံုးသပ္ေဖာ္ျပေပးထားပါေသးတယ္။

ကင္မရာနဲ႔ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ နည္းပညာသစ္ေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း စံုုလင္စြာ ေလ့လာသိရွိရမယ့္ ၀က္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။


Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, June 24, 2012