သိပၸံဆို္င္ရာ မဂၢဇင္း....

(http://www.scientificamerican.com)

သိပၸံပညာရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သိပၸံနယ္အတြင္းက  ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းေတြကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းေတြ ၊ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို  စံုလင္စြာ ဖတ္ရႈရမယ့္အျပင္ စမ္းသပ္ခ်က္ေတြ၊ ေလ့လာခ်က္သစ္ေတြကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကိုလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ စကား၀ိုင္းေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြအျပင္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ေတြကိုလည္း ဖတ္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္၊

မွတ္သားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ feature ေဆာင္းပါးေတြ၊

သတင္းေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြအျပင္ ရုပ္ရွင္နဲ႔ အသံဖုိင္ေတြနဲ႔လည္း ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ပညာေရးက႑အတြက္ အသံုး၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေခါင္းစဥ္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Internet journal

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, June 24, 2012