ဖက္ရွင္ေရစီးကိုေလ့လာရန္


ဒီ၀က္ဆိုက္ကေတာ့ လူႀကီးလူငယ္၊ က်ား၊ မ မေရြး မိမိပင္ကုိယ္စတိုင္ကို ဂရုစိုက္တတ္သူေတြ ႏွစ္သက္္မယ့္ ဖက္ရွင္သီးသန္႔ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆိုက္မွာဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ရာသီဥတုေတြအလိုက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ဖက္ရွင္ စတိုင္ေတြ၊ ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္းက ဖက္ရွင္္က်တဲ့ အ၀တ္အထည္ေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို က႑တစ္ခုစီခြဲၿပီးေတာ့ စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ကာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဖက္ရွင္ျပပြဲေတြအေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားသလို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အမူအက်င့္၊ သြင္ျပင္ စရိုက္လကၡဏာအရ ကြာဟသြားတဲ့ ဖက္ရွင္စတိုင္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ 

ဖက္ရွင္ဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးေတြကိုလည္း ဖတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ေရစီးေၾကာင္းကို အမွီလိုက္ႏိုင္မယ့္ ဒီဇိုင္းေတြကိုလည္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစဖို႔ ထည့္သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပေပးထားပါေသးတယ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, June 17, 2012