ျမန္မာဟာသမ်ား


ျပည္တြင္းက ဟာသေတြ၊ သေရာ္စာေတြနဲ႔ တစ္ကြက္ကာတြန္းေတြကို စံုလင္စြာၾကည့္ရႈႏိုင္ေစမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီဆိုက္မွာဆိုရင္ ဟာသျပကြက္ေတြကို စုံလင္စြာေတြ႔ရမွာျဖစ္သလို လတ္တေလာ အေျခအေနေတြကို သေရာ္ထားတဲ့ ပံုစာေတြကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပညာရွင္နဲ႔ ၀ါသနာရွင္ အသီးသီးတို႔ရဲ႕ ဟာသလက္စြမ္း၊ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈေတြကို ဒီဆိုက္မွာ စံုလင္စြာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအရာေတြန႔ဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ သေရာ္စာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ 

အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္သလို Facebook ကေနၿပီးေတာ့လည္း ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

အျခားသူေတြ တင္ထားတဲ့ post ေတြကို ဖတ္ရံုသာမက ကိုယ္ပိုင္ဟာသ၊ တစ္ကြက္ကာတြန္း စတာေလးေတြကိုလည္း တင္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ကာ တင္ထားတဲ့ ျပကြက္ေလးေတြကို comment ေတြလည္း ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, June 17, 2012