နည္းပညာသတင္းမ်ား ဖတ္ရန္.............


(http://www.besttechnology.com)

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာဆိုင္ရ သတင္းသစ္ေတြကို စံုလင္စြာ ဖတ္ရႈႏိ္ုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆို္ဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းေတြသာမက ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာအသစ္ေတြ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ သတင္းေတြ အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ နညး္ပညာအေၾကာင္းေတြကိုလည္း စံုလင္စြာ ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္တီ နညး္ပညာေတြအေၾကာင္း ၊ နညး္ပညာကုမဏီ ၾကီးေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းေတြသာမက ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဆုိင္ရာ နည္းပညာအေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါေသးတယ္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ သတင္းနဲ႔ အႀကံျပဳ်ခ်က္ေတြကိုလည္း စုံလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာန႔ဲ ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အသာေပး ေဖာ္ျပေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ နည္းပညာသတင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ဆိုဒ္ေပါင္းစံုက update ျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြကို စံုလင္ေနေအာင္ ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Internet Journal
Vol. 13. No. 17 Thursday May 10 , 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, May 7, 2012