အြန္လိုင္း ဂိမ္းမ်ား..............

( http://www.bet365.com)

Casino, bingo န႔ဲ ပိုကာ အစရွိတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာဂိမ္းေတြကို အြန္လိုင္းေပၚကေနေဆာ့ႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲေလာင္းျခင္းေတြကိုပါ အြန္လိုင္းေပၚကေန ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ျမင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ တင္းနစ္၊ ခရစ္ကတ္၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ စတဲ့ အာားကစားပြဲေတြမွာပါ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ကစားပြဲေတြကို အဆင္ေျပစြာ ကစားႏိုင္မွာျဖစ္က ာအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း သတင္းဆိုက္ေတြကေန ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုကေနၿပီးေတာ့လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ အျပည့္နဲ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဆိုက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အားကစားပြဲေတြအျပင္ ကာစီႏို၊ ဘင္ဂို၊ ပိုကာ၊ ဂိမ္းေတြနဲ႔ တျခား ကစားပြဲေတြကိုလည္း ကစားႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေငြေၾကး တုိးပြား ေစဖို႔အတြက္ ကံၾကမၼာကို စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္မယ့္ ဆိုက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ အထက္အရြယ္ေတြသာ အသံုးျပဳဖို႔လည္း ဆိုက္က သတိေပးထားပါတယ္။


Internet Journal
Vol. 12, No. 18 . Thursday May 17 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, May 13, 2012