ေဘာလံုးပြဲ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္............။

( http://www.freefootball.org)Premier league, la liga, Series A စတာေတြအျပင္ ဥေရာပနဲ႔  ႏိုင္ငံတကာ ေဘာလံုးပြဲစဥ္ေတြကို အြန္လိုင္းကေန တိုက္ရိုက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲေတြကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစမယ့္အျပင္ ေဘာလံုးသတင္းေတြကိုလည္း စံုလင္စြာနဲ႔ update ျဖစ္စြာ သိရွိရမွာပါ။ တိုက္ရိုက္ ေဘာလံုးပြဲ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ဇယားေတြကို အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္အတိအက်နဲ႔ ေဖာ္ျပေပးထားသလို ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ ေဘာလံုးပြဲ သတင္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေဘာလံုးအျပင္ အျခား အားကစား သတင္းေတြနဲ႔ ပြဲစဥ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားၿပီး တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့အျပင္ ေရဒီယိုကေနလည္း တိုက္႐ိုက္ နားစဥ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစဥ္ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုစီတိုင္းက ေနာက္ဆံုး ထြက္ရွိလာတဲ့ ရမွတ္စာရင္းေတြကို သီးသန္႔ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားတာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဖတ္႐ႈ႕ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

Internet Journal
Vol. 13, No. 14 Thursday Apirl 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, May 16, 2012