ကားသတင္းအစံု သိရွိရန္.......

(http://www.myanmarcarsdb.com)


ျမန္မာ ကားေစ်းကြက္သတင္းနဲ႔  အေျခအေနေတြကို စံုလင္စြာ သိရမယ့္ ၀က္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္လိုသူေတြအတြက္ အင္တာနက္ ေၾကာ္ျငာ ၀န္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး  အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းလို ၀ယ္လိုတဲ့ ကား အမ်ဳိးအစားေတြကို ဒီ၀က္ဆိုက္မွာ တင္ထားႏိုင္ၿပီး ကားအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကို ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  Car Manufacture ေတြ၊ Show Room dealer  ေတြ အေနနဲ႔လည္း ၄င္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ဒီဆိုက္ကေနတစ္ဆင့္ ေၾကာ္ျငာေတြ ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး ကားအပိုပစၥည္း ၊ ကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျပဳျပင္ ေရာင္း၀ယ္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီဆိုက္ကေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕နိုင္ပါတယ္။ ကားေစ်းကြက္အတြင္းက ေနာက္ဆံုး ရရွိတဲ့ သတင္းေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးကာ forum မွာလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, May 16, 2012