ခဲပန္းခ်ီ ဆြဲရန္............။

( http://www.sketchmyphoto.com)

ဓါတ္ပံုေတြကို ခဲပန္းခ်ီအျဖစ္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲဖန္တီးႏိုင္ေစမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုတူ ခဲပန္းခ်ီေတြကို ကိုယ္တိုင္တြက္သာမက အေဆာက္အဦးေတြ၊ ႐ႈခင္းပံုေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးေတြ၊ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ အမွတ္တရ ပံုေတြကိုလည္း  ဖန္တီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အျဖဴအမည္း ခဲပန္းခ်ီသာမက ကာလာနဲ႔လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန ဓါတ္ပံုေတြကို တို္က္ရိုက္ upload ျပဳလုပ္ကာ အလြယ္တကူ ဖန္တီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး digital sketch, digital color sketch, digital sketch + retouch, sketch printing, color sketch printing, sketch printing + frame အစရွိတဲ့ အမ်ဳိးအစားေတြအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္သက္ရာ အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခဲပန္းခ်ီ ဖန္တီးကာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ဒီဆိုက္ကေနၿပီး နမူနာပံုစံကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ပံုစံအမ်ုဳိးအစား  ခဲပန္းခ်ီကိုေတာ့ paypal ဆိုက္နဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ကာ ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Internet Journal
Vol. 13, No. 14 Thursday Apirl 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Thursday, May 17, 2012