ကမာၻ႔ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား
ကမာၻတစ္၀န္းက ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္း၀င္ အဓိကေနရာ၊ အေဆာက္အဦးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြအေၾကာင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

အပ်င္းေျပ ေလ့လာစရာတစ္ခုအေနနဲ႔သာမက ဗဟုသုတအျဖစ္ပါ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက သမိုင္း၀င္ ေနရာေဒသေတြန႔ဲ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးနဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံ အသီးသီးရဲ႕ သမိုင္းတေလ်ာက္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ အထင္ကရ ျပယုဒ္ေတြကို စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးထားတာေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္ယဥ္္ေက်းမႈစနစ္နဲ႔ သမိုင္းကိုသာမက ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ ေခတ္စနစ္ အစရွိတာေတြကိုပါ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ သိရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အေၾကာင္းအရာေတြကို သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားသလို ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ အေနအထား ေရေျမေဒသ ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း အမ်ဳိအစား ခြဲျခားေဖာ္ျပ ထားတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Internet journal
Vol. 13, No.20 Thursday , May 31 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, May 27, 2012