အႏုပညာလက္ရာမ်ား
 ပန္းခ်ီဆရာေတြ၊ ဓါတ္ပံုပညာရွင္ေတြနဲ႔ လက္မႈ အႏုပညာကို စိတ္ပါ၀င္စားၾကသူေတြအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေတြကို အတြင္းက်က်ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ပညရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေတြကိုလည္း ဗဟုသုတ ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

စုတ္ခ်က္ပန္းခ်ီ အႏုပညာအတြက္သာမကဘဲ ရုပ္တုဖန္တီးျခင္း နဲ႔ ပံုႏိွပ္အႏုပညာလိုမ်ဳိး လက္မႈ အနုပညာေတြအေၾကာင္းကိုလည္း ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပေပးထားသလို ဓါတ္ပံု ပညာရွင္ေတြအတြက္လည္း ျမင္ကြင္းတစ္ခုအတြက္ အယူအဆနဲ႔ သေဘာတရားဆိုင္ရာတို႔ကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 အႏုပညာရဲ႕ သေဘာတရားေတြကို ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြ၊ နမူနာေတြနဲ႔ ၾကည့္႐ႈ႕ခံစားနိုင္မွာ ျဖစ္သလို အျခား ပညာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ရာေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ ခံစားရမွာျဖစ္ကာ စိတ္ကူးသစ္ေတြ ဖန္တီးႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Internet journal
Vol. 13, No.20 Thursday , May 31 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, May 27, 2012