တေန႔မွာ ၾသစေတးလ်သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ ျမန္မာမိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ၾသစေတးလ်မွာ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ဘဏ္မွ ထုတ္ေပးလုိက္တဲ႔ ကဒ္ျပားေလး တစ္ခုနဲ႔ ေစ်းဝယ္တာ၊ စားေသာက္ဆုိင္မွာ စားေသာက္ တာေတြကုိ သူက အသုံးျပဳပါတယ္။

တေန႔သူနဲ႔ စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ခုမွာ စားေသာက္ၿပီး၊ သူက သူ႕ရဲ႕ ဘဏ္ကဒ္ျပားနဲ႔ ေငြေပးေခ်ခ်င္တဲ႔ အတြက္ ဆုိင္ကုိ ခရတ္ဒစ္ကဒ္ (Credit Card) နဲ႔ လက္ခံလားလုိ႔ ေမးလုိက္တဲ႔ အခါ၊ မိမိမွာ အံ့အားသင့္ သြားခဲ႔ပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ခရတ္ဒစ္ကဒ္ ဆုိတာ ၾသစေတးလ်မွာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ ေနတဲ႔သူ (Permanent Resident) ျဖစ္ရမယ့္ အျပင္၊ အနည္းဆုံး ၃ႏွစ္ ေနထုိင္ဖူးတဲ႔သူ ျဖစ္ၿပီး၊ ဝင္ေငြ ပုံမွန္ရွိတဲ႔ အလုပ္အကုိင္ရွိဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ သိထားတဲ႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔ ၾသစေတးလ်ကုိ မေန႔တေန႔ကမွ ေရာက္လာၿပီး ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာ ခရတ္ဒစ္ကဒ္ ရတယ္ ဆုိေတာ့ အေတာ္ အံ့အားသင့္ သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္မွ သူ႔ရဲ႕ ဘဏ္ကဒ္ ဆုိတာ ခရတ္ဒစ္ကဒ္ (Credit Card) မဟုတ္ဘဲ၊ ဘဏ္ေငြထုတ္ ကဒ္ျပား (Debit Card) ျဖစ္ေၾကာင္းသာ သိလုိက္ရပါတယ္။

Debit Card ဆုိတာ ယခင္က ATM Card လုိ႔ေခၚတဲ႔ ဘဏ္ေငြထုတ္ ကဒ္ျပားမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မွာ ေငြစုစာရင္း ဖြင့္တဲ႔ အခါ ဘဏ္က ေငြအလုိအေလွ်ာက္ ထုတ္ေပးတဲ႔ စက္ကေန ေငြထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာ ATM Card ေတြကုိ ပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ေတြနဲ႔ စားေသာက္ ဆုိင္ေတြက လက္ခံဖုိ႔ လုပ္လာၿပီး၊ လူသုံးမ်ားလာ ၾကတာေၾကာင့္ Debit Card ဆုိၿပီး ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ ဘဏ္က ထုတ္ေပးတဲ႔ Debit Card ဆုိရင္ ကဒ္ျပားေပၚမွာ ေဖာင္းၾကြ စာလုံးေတြ မပါဘဲ ရုိးရုိး ပုံႏွိပ္စာလုံးမ်ား ျဖင့္သာ ထုတ္ေပးၿပီး၊ Credit Card နဲ႔ ပုံစံခြဲျခား ထားပါတယ္။

ထုိစဥ္က ထုိင္းဘဏ္ေတြက ထုတ္ေပးတဲ႔ Debit Card ဟာ အင္တာနက္ ေပၚကေန ေစ်းဝယ္တာမ်ဳိး လုပ္လုိ႔ မရေသးပါဖူး။ သုိ႔ေသာ္ ၾသစေတးလ်နဲ႔ စကၤာပူႏုိင္ငံက ထုတ္ေပးတဲ႔ Debit Card မ်ားကေတာ့ Credit Card မ်ားလုိဘဲ ပုံစံတူ ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္မွာ ေစ်းဝယ္တဲ႔ အခါ အသုံးျပဳလုိ႔ ရၾကပါတယ္။

Debit Card နဲ႔ Credit Card တုိ႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ ကေတာ့- Debit Card ဟာ ကုိယ့္ဘဏ္ထဲမွာ ရွိတဲ႔ ေငြကုိ တုိက္ရုိက္ ခ်က္ျခင္း ထုတ္လႊဲေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ဘဏ္ထဲမွာ ေငြမလုံေလာက္ခဲ႔ရင္ေတာ့ သုံးလုိ႔မရပါဖူး။ Credit Card ကေတာ့ အေၾကြးသုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘဏ္ထဲမွာ ေငြရွိစရာ မလုိပါဖူး။

ကုိယ့္ဘဏ္ထဲက ေငြကုိလဲ ခ်က္ျခင္း ထုတ္လႊဲေပးစရာ မလုိပါဖူး။ Credit Card နဲ႔ ေငြေပးေခ်လုိက္တဲ႔ အခါမွာ ဘဏ္က ကုိယ့္ကုိ ေငြစုိက္ထုတ္ ေပးထားလုိက္တဲ႔ သေဘာပါ။ ေနာက္မွ ဘဏ္ကုိ (မ်ားေသာအားျဖင့္ လကုန္သည့္ အခါ) ကုိယ္က ေငြျပန္ေပး ဆပ္ရတာပါ။

ၾသစေတးလ်မွာ ဆုိရင္ Debit Card နဲ႔ ေငြလက္ခံတာကုိ EFTPOS လက္ခံတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ EFTPOS ဆုိတာ အျပည့္အစုံက Electronic Funds Transfer at Point of Sale ျဖစ္ပါတယ္။

သေဘာကေတာ့ ေစ်းဝယ္သူရဲ႕ ဘဏ္ေငြ စာရင္းထဲက ေငြေပးေခ်တဲ႔ အခ်ိန္မွာ တုိက္ရုိက္(ခ်က္ျခင္း) ေငြလႊဲေျပာင္း ယူလုိက္တာပါဘဲ။

ဒါေၾကာင့္ Debit Card နဲ႔ အသုံးျပဳတဲ႔ အခါ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ကုိယ္က Debit Card နဲ႔ ေငြေပးေခ်လုိက္တဲ႔ အခါမွာ ကုိယ့္ဘဏ္ေငြ စာရင္းထဲက တုိက္ရုိက္ ထုတ္ယူသြားတာမုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံ စက္နဲ႔ ၂ခါ ဆြဲမိလုိက္တဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ ေငြကုိ ၂ႀကိမ္ ျဖတ္သြားတာမ်ဳိး ရွိတတ္ပါတယ္။

မိမိကုိယ္တုိင္ ထုိင္းက Debit Card နဲ႔ စကၤာပူမွာ ပစၥည္းတစ္ခုဝယ္စဥ္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္သြားရာမွာ မိမိေငြ စာရင္းထဲမွ ေငြကုိ ၄ ႀကိမ္ျဖတ္သြားလုိ႔ ဘဏ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေငြျပန္အမ္းဖုိ႕ကုိ ၃ ပတ္ေလာက္ ေစာင့္လုိက္ရတာ ႀကံဳခဲ႔ဖူးပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဥပမာ ေဟာ္တယ္ တစ္ခုခုကုိ တည္းမယ္ဆုိရင္ Credit Card မရွိလုိ႔ Debit Card နဲ႔ ေပးရတဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ ဟုိတယ္ေတြက ႀကိဳတင္ၿပီး ေငြပမာဏ တစ္ခုကုိ စေပၚအျဖစ္ ျဖတ္ထားလုိက္တဲ႔ အတြက္ ကုိယ့္ဘဏ္ထဲက လက္က်န္ေငြ စာရင္းမွ ခ်က္ျခင္း ႏွဳတ္သြားပါတယ္။

တစ္ခါ ဟုိတယ္ခ ေပးတဲ႔ အခါလည္း ထုိကပင္ ထပ္ႏွဳတ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး ဟုိတယ္မွ စာရင္းအားလုံး ရွင္းၿပီး ထြက္တဲ႔ အခါမွာမွ ပထမ ျဖတ္ယူထားတဲ႔ စေပၚေငြကုိ ျပန္ထည့္တာေၾကာင့္ ကုိယ့္ဘဏ္ေငြ စာရင္းမွာ အသုံးျပဳမဲ႔ ေငြထက္ ၂ ဆေလာက္ ရွိထားမွ ျဖစ္ပါမယ္။

အခု ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အဲသည္လုိမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ရေအာင္ Debit Card နဲ႔သုံးတဲ႔ စံနစ္ကုိ ပုိမုိ လုံၿခဳံေအာင္နဲ႕ အစဥ္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကေပမဲ႔၊ Debit Card ရဲ႕ အဓိက သေဘာျဖစ္တဲ႔ ကုိယ့္မွာ ရွိတဲ႔ ဘဏ္ေငြစာရင္းကေန တုိက္ရုိက္ ထုတ္ယူရတာေၾကာင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမွာ ေငြမလုံေလာက္တဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ ပုိသုံးလုိ႔ မရပါဖူး။

Credit Card ကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘဏ္ေငြ လက္က်န္စာရင္းကုိ မထိတာေၾကာင့္ လကုန္မွ ရွင္းတဲ႔ အခါ ေငြပုိ ျဖတ္သြားတာမ်ဳိး၊ စေပၚေငြ ျပန္မရေသးတာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ႔ရင္ ကုိယ္က အဲဒီေငြကုိ ေပးစရာမလုိေသးဘဲ ဘဏ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ရွင္းခုိင္းလုိ႔ရတဲ့ အတြက္ Credit Card နဲ႔သုံးတဲ႔ အခါ Debit Card နဲ႔သုံးတာထက္ ပုိၿပီး လုံၿခဳံသလုိ အစဥ္လည္းေျပပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္က ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးလုိက္တဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘဏ္ကဒ္ဟာ Debit Card လား Credit Card လား ေသခ်ာသိဖုိ႔လုိပါမယ္။

ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္က ထုတ္ေပးတဲ႔ ထုိ Debit နဲ႔ Credit ကဒ္ျပားမ်ားဟာ ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု မတူသလုိ၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုရဲ႕ ဘဏ္စံနစ္အရလည္း ကြဲျပားခ်က္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ဘဏ္က သက္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ကုိပါ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရွဳၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။


အထူးသျဖင့္ Debit Card ဆုိတာဟာ ကုိယ့္ဘဏ္ေငြ စာရင္းထဲက ေငြကုိ တုိက္ရုိက္ ထုတ္ယူႏုိင္တဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မီးခံ ေသတၱာေသာ့လုိ ျဖစ္ေနတဲ႔ အတြက္ ေစ်းဝယ္တဲ႔ အခါေတြမွာ လြယ္လင့္တကူ မသုံးဖုိ႔နဲ႔၊ မျဖစ္မေန သုံးရမဲ႔ အေၾကာင္း ျဖစ္လာလွ်င္လည္း ဆုိင္က ေငြျဖတ္ယူဖုိ႔ လုပ္တဲ႔ အခါမ်ဳိးနဲ႔ ေငြလက္ခံ ေဘာက္ခ်ာ ထုတ္ေပးတဲ႔ အခါမ်ဳိးေတြမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆး ၾကည့္ရွဳဖုိ႔ သတိထားရပါမယ္။ေဖ့ဘုတ္မွျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းသာ

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, April 25, 2012

0 comments

Post a Comment