ဇီ၀ေဗဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

(http://www.genengnews.com)

မ်ဳိးရိုးဗီဇနဲ႔ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္၇ာ သိမွတ္ဖြယ္၇ာေတြအေၾကာင္း ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆို္က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဇီ၀ျဖစ္ရပ္ေတြအေၾကာင္း၊ ေဆးသုေတသနလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မ်ဳိးဗီဇေတြအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေလ့လာဖတ္ရႈရမွာျဖစ္ၿပီး သတင္းေတြ ေဆာင္းပါးေတြလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ကာ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္တ့ဲ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ ေလ့လာခ်က္သစ္ေတြအေၾကာင္းကို သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ စံုလင္စြာဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီး ထုတ္ကုန္သစ္ေတြအေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စမ္းသက္မႈေတြနဲ႔ေလ့လာခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို ဗီဒီယိုေတြန႔ဲလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ကာ စာဖတ္သူ စိတ္ပါ၀င္စားရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို key word ေတြသုံးၿပီးလည္း လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေရြးခ်ယ္ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါတယ္။

ဇီ၀ေဇဒနဲ႔ မ်ဳိးဗီဇေတြအေၾကာင္း စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြ ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


Internet journal
Vol.13.NO. 50

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, December 31, 2012

0 comments

Post a Comment