အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ၾကားရန္

(http://www.learningpage.com)

အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ အခမဲ့ ေလ့လာသင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆို္က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Free teaching resource တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလ့လာေနသူေတြအတြက္ေရာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ျပဳလုပ္ေနသူေတြအတြက္ပါ အလြန္အသံုး၀င္ပါတယ္။

Member အျဖစ္ Sign in ျပဳလုပ္ၿပီး အခမဲ့ မသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ebook ေတြ၊ worksheet ေတြလည္း စံုလင္စြာ ရရွိႏိုင္တဲ့ ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ၾကားေနသူေတြ ေ၀ါဟာရ၊ အသံထြက္ စတာေတြကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ တက္ေျမာက္လုိသူေတြအတြက္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာသင့္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလြန္လည္း အေထာက္အကူျပဳတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရးသင္ခါစ ကေလးငယ္ေတြအတြက္လည္း အေထာက္အကူပစၥည္းေတြရႏိုင္ၿပီး အက်ဳိးရွိတဲ့ ဗဟုသုတေတြကို စံုလင္စြာ ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အျခားဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္အခ်ဳိ႕နဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ျပည့္စံုတဲ့ ေလ့လာစရာ အျဖာျဖာကို တစ္ထိုင္တည္း ေလ့လာရယူႏိုင္ပါတယ္။

Internet journal
Vol.13. No.50


Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, December 31, 2012

0 comments

Post a Comment