ေဆး႐ံု၏ သန္႔ရွင္းမႈ၊ တည္ေဆာက္ ထားသည့္ ပံုစံ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ စနစ္ မ်ား စသည့္ အားနည္းခ်က္တုိ႔က ေဆး႐ံုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လူနာ မ်ား အား ေဆး႐ံု မွ တစ္ဆင့္ ေရာဂါပုိးမ်ား ျပန္လည္ကူးစက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း က်န္းမာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

 ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီး မ်ားရွိ ေခတ္မီေဆး႐ံုမ်ားတြင္ပင္ ေဆး႐ံုမ်ားမွ ေရာဂါပိုးမ်ား လူနာမ်ားသို႔ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျပန္လည္ကူးစက္မႈရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈစနစ္ အားနည္း သည့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္မူ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏုိင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပိုမိုျမင့္တက္သြားႏုိင္သည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ တိက်တဲ့ ေလ့လာမႈ စံုစမ္းမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူးစက္မႈျဖစ္ေပၚေနတယ္ ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မသိၾကတာရယ္။ ေဆး႐ံုေတြကေန ေရာဂါျပန္ကူးႏုိင္ၾကတာရယ္ကို မသိၾကတာဘဲရွိတယ္။ အေျခအေနေတြ အားလံုးက ကူးစက္ဖုိ႔ အလြန္အားေပးေနတဲ့ အေျခအေနမွာ
ရွိေနတယ္”ဟု အသည္းေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္ ပါေမာကၡခင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

 ေဆး႐ံုမ်ားရွိ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ မသန္႔ရွင္းသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္မ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေလထဲမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေသြးႏွင့္ ေသြးပစၥည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း Nosocomial infection ဟုေခၚသည့္ ျပင္းထန္လြန္းၿပီး ေဆးမတိုးသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားက ေဆး႐ံုတက္လူနာသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ေဆး႐ံုမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ ဗုိင္းရပ္စ္သည္ ေဆး႐ံုအတြင္းရွိ ပုိးမႊားမ်ိဳးစံုႏွင့္ ထိေတြ႕ေနသည့္အတြက္ အရပ္ထဲတြင္ ကူးစက္ေလ့ရွိသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္ထက္ ျပင္းထန္ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသ၍လည္းမရေသာ ေဆးမတိုးသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေဆး႐ံုမ်ားမွ လူနာမ်ားသို႔ ေရာဂါျပန္လည္ ကူးစက္မႈႏႈန္း၊ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အမွားမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အရည္ အေသြးျပည့္မီသည့္ ေဆး႐ံုမ်ားအား ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဆး႐ံုမ်ားမွ လူနာသို႔ ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ လူတစ္သိန္းခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး ထုိေသဆံုးမႈသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားထက္ မ်ားျပားေၾကာင္း Katz Media Group ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား လာသည့္ ေရာဂါပိုး၊ ေဆး႐ံုမွ ကူးစက္လာသည့္ ေရာဂါပိုးဟူ၍ ရွာေဖြသိရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူနာအသက္ေသဆံုးသြားေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသည္ကို သိရွိႏုိင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထုိကူးစက္မႈ၏ အေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ တက္ေရာက္ကုသႏုိင္သည့္ ေဆး႐ံုအေျခအေနႏွင့္ လူနာ မမွ်တျခင္း၊ အမ်ားေနထိုင္ စုေပါင္းေဆးကုသရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လံုေလာက္သည့္ သန္႔ရွင္းမႈမ်ားလည္း အားနည္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

 ေရာဂါကူးစက္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားကုိ သီးသန္႔ဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားမွ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ခုိေအာင္းေနျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္ျခင္းမ်ားမွာလည္း အဓိက ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။ “ေဆး႐ံုတက္တာ တစ္ပတ္ေလာက္ ၾကာခဲ့တယ္။ ေဆး႐ံုမွာ အိမ္သာတုိ႔ ဘာတို႔ကေတာ့ လူအမ်ားသံုးတယ္ဆုိေပမယ့္ အဆင္ေျပတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေဆး႐ံုေတြက လူမ်ားတဲ့အခါ ခန္းမထဲမွာ အားလံုးစုေနရေတာ့ လူနာေတြရဲ႕ ဆီးပိုက္ေတြ၊ ႏွာေခါင္းပိုက္ေတြက ႐ုန္းရင္းကန္ရင္းနဲ႔ တခ်ိဳ႕ ဖိတ္က်တာေတြလည္း ရွိတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးကလည္း မနက္တုိင္း ဆရာ၀န္ေတြ round မလွည့္ခင္ ပံုမွန္လာလုပ္ေလ့ရွိေပမယ့္ တျခားအခ်ိန္ အဲဒီလို လူနာေတြက ဖိတ္က်တဲ့ အညစ္အေၾကးကိုေတာ့ လာမရွင္းၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္။ လူနာရွင္ေတြ ေဘးနားက လူနာေစာင့္ေတြက ရွင္းရင္ရွင္း၊ မရွင္းရင္ေတာ့ ေနာက္ေန႔မွ သန္႔ရွင္းေရးေတြက ျပန္ရွင္းၾကတယ္။ အဲဒါေတြကေန ထြက္လာတဲ့ အနံ႔ေတြက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္”ဟု ေဒၚညိဳညိဳက သူၾကံဳေတြ႕ခဲ့ပုံကို ေျပာသည္။

ေဆး႐ံုအတြင္း ၀င္ေရာက္လုိက္သည္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆး႐ံုနံ႔ကုိ သိသိသာသာ ခံစားရၿပီး ပုိးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳ၍ ပိုးသတ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်ိန္အဆ မမွန္ကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အနံ႔ထြက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထိုအနံ႔က ရင္က်ပ္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ေရာဂါပိုမိုဆိုးရြားႏုိင္ၿပီး အဆုတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားလာေစႏုိင္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား အထူးကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေဒၚခင္၀င္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား မကူးစက္ေစရန္ ေရာဂါပိုးမႊားဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားအား စိစစ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပိုးသတ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ထုိစံႏႈန္းမ်ားအား တိက်စြာလိုက္နာရန္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားျပားၿပီး ထုိကဲ့သို႔ လုိက္နာမႈမရွိပါကလည္း ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ၈၄၆ ႐ံုရွိသည္ဟု က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းအခ်ိဳ႕၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ စနစ္တက် ပိုးသတ္ထားျခင္းမရိွသည့္ ခုတင္မ်ား၊ အိပ္ရာခင္းမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အသံုးျပဳသည့္ မုိက္ခ႐ိုစကုပ္မ်ား၊ ျပဒါးတုိင္မ်ား စသည္တို႔မွ ေရာဂါပုိးမ်ား ကူးစက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ား ပံုမွန္အသံုးျပဳသည့္ ဂ်ဴတီကုတ္မ်ား၊ ေခါင္းစြပ္မ်ားအား ရက္ၾကာသည္အထိ မေလွ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား လူနာမ်ားထံသို႔ ကူးစက္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအား ေဆး႐ံုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားမႈအရ ေလ၀င္ေလထြက္ ရရွိမႈ ခက္ခဲျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။


“ေဆး႐ံုေတြကေန ေရာဂါပိုးေတြ မကူးစက္ႏုိင္ေအာင္ အၿမဲစစ္ေဆးေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြလည္း ေဆး႐ံုေတြမွာရွိပါတယ္။ သူတို႔က ခြဲစိတ္ခန္းဆုိရင္လည္း ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုၿပီးတာနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ ပိုးသတ္မႈစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ေနာက္ခြဲစိတ္တဲ့ လူနာကို ပိုးကူးမႈမရွိေအာင္ ပုိးသတ္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေဆး႐ံုတက္တဲ့ လူနာကို ေဆး႐ံုကေန ေရာဂါပိုးေတြ ျပန္မကူးေအာင္ လုိအပ္တဲ့ ပိုးသတ္မႈေတြကို လုပ္ပါတယ္”ဟု အဏုဇီ၀ေဗဒဌာန ပါေမာကၡတစ္ဦးကေျပာသည္။

စနစ္ႏွင့္ေငြေၾကး ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၏ သန္႔ရွင္းေရးမွအစ အရာရာသည္ ယခင္ေဆး႐ံုမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ကြာျခားသြားၿပီဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း အၿငိမ္းစားယူထားသည္မွာ ၁၃ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမွဴးတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“အရင္က ေဆး႐ံုက သန္႔ရွင္းေရးဆိုရင္ မနက္ငါးနာရီကတည္းက သန္႔ရွင္းေရးက အားလံုးၿပီးၿပီ။ ၾကမ္းတုိက္တာကအစ ေရမေျခာက္ခင္ ဆရာ၀န္ေတြေတာင္ ျဖတ္ေလွ်ာက္လို႔မရဘူး။ ေရမေျခာက္ခင္ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရင္ ေရစြတ္စြတ္ကေန ပိုးေတြ ထပ္ကူးႏုိင္လုိ႔။ ေဆး႐ံုဆိုတာကလည္း ပုိးသတ္ေဆးအနံ႔ေတြပဲရွိတာ။

 အခုေတာ့ ေဆး႐ံုမွာ မေကာင္းတဲ့ အနံ႔ေတြပါ ပါေနၿပီ”ဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။
“တခ်ိဳ႕ဌာနေတြမွာလည္း စိတ္၀င္စားတဲ့ ပါေမာကၡဌာနမွဴးက ရွိတာေလးနဲ႔ ႀကံဖန္အလွဴခံၿပီး သူ႕၀ပ္ဒ္သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးကုသမႈေတြ အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေဒၚခင္၀င္း၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပား ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး တိက်သည့္ ေလ့လာမႈႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မရွိျခင္းအတြက္ေၾကာင့္သာ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မသိရွိၾကေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္မူ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

 ေဆး႐ံုမ်ားမွ လူနာမ်ားသို႔ ေရာဂါျပန္လည္ မကူးစက္ႏုိင္ေစရန္ ေရာဂါပိုးမ်ား ခုိေအာင္းမႈအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာက္လုပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ သန္႔ရွင္းမႈ၊ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါပိုးရွိသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အလင္းေရာင္ပါ ရႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား စသည့္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ၿပီး ထုိျပႆနာအတြက္ သီးသန္႔ေလ့လာ သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပါ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံဳျပဳၾကသည္။

ref: ( http://www.uzawyankin.blogspot.com/2012/09/blog-post_612.html )

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, October 2, 2012