နွာေစးၿခင္း၊နွာယိုၿခင္း သည္ မိုးရာသီတြင္အၿဖစ္အမ်ားဆံုးကိစၥတစ္ရပ္ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုး တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္နွာေစး၊ နွာယိုၾကသည္။

ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ေလထုထဲ၌ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားရွိေနေၾကာင္း သတိၿပဳပါ။ နွာေစးသည္႕အခါတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕မွားယြင္းစြာၿပဳလုပ္ေလ႕ရွိသည္႕ဓေလ႕မွာ နွပ္ရွဳံၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

ယင္းသို႕ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္႕ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင္႕ အဆုတ္အတြင္းသို႕ ေရာဂါပိုး၀င္ေအာင္စုပ္သြင္းေနသကဲ႕သို႕ ၿဖစ္တတ္သည္။ ထိုကဲ႕သို႕ၿပဳလုပ္မည္႕အစား ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႕နွာေစးၿခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။


(၁)    အိပ္ယာ၀င္လွ်င္ေခါင္းအံုး ၿမင္႕ၿမင္႕ၿဖင္႕ဦးေခါင္းပိုင္းကို ၿမင္႕ေအာင္ထားပါ။ ယင္းသို႕အိပ္စက္ၿခင္းသည္ ခြ်ဲသလိပ္ၿဖစ္ေပါမွုကိုေလ်ာ႕က်ေစသည္။ ေခါင္းအံုးၿမင္႕ၿမင္႕အံုး၍ မ်က္နွာက်က္သို႕ မ်က္နွာမူၿပီးအိပ္စက္ပါ။

(၂)    ၾကက္သြန္နီသည္ နွာေစး၍နွာေခါင္းပိတ္ၿခင္းကိုထိေရာက္စြာသက္သာေစသည္။ ၾကက္သြန္နီတစ္လံုးကိုထက္ၿခမ္း၀က္ကာ ၂မိနစ္မွ၅မိနစ္ခန္႕ ရွဴေပးပါ။ အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နွာေစး၊ နွာေခါင္းပိတ္သက္သာသည္ကိုေတြ႕ရလိမ္႕မည္။

(၃)    အစပ္စားၿခင္းသည္ နွာရည္ယိုေစေသာ္လည္း နွာေခါင္းပိတ္ေစေသာနွာရည္အပ်စ္(ခြ်ဲ)ထြက္ၿခင္းမဟုတ္ပဲ အရည္ၾကည္သာထြက္ေသာေၾကာင္႕ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းေစသည္။

(၄)    ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရေႏြးၾကမ္းကဲ႕သို႕ေသာ ေဖ်ာ္ရည္အပူတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေသာက္သံုးၿခင္းသည္လည္း နွာေစးၿခင္းကို သက္သာေစသည္။ အထူးသၿဖင္႕လက္ဖက္ရည္နွင္႕ေရေႏြးၾကမ္းတို႕သည္ ခြ်ဲသလိပ္အၿပင္ထြက္ေစေသာေၾကာင္႕ ေနရထိုင္ရမ်ားစြာသက္သာသြားလိမ္႕မည္။

(၅)    ေရေႏြးေငြ႕ရွဴၿခင္းသည္ နွာေစးၿခင္း၊ နွာေခါင္းပိတ္ၿခင္းတို႕ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ ေရေႏြးထဲသို႕ Menthol အနည္းငယ္ထည္႕၍ ရွဴပါ။


ref: ( http://www.mmitpalace.com/profiles/blog/show?id=6456788%3ABlogPost%3A312003&xgs=1&xg_source=msg_share_post)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Saturday, October 20, 2012

0 comments

Post a Comment