ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ပံုေပၚ မူတည္ၿပီး ဘယ္သန္နဲ႔ ညာသန္ကြာျခားေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဟာ ခႏၶာကိုယ္ညာဘက္ျခမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿပီး ဦးေႏွာက္ညာဘက္ျခမ္းကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေနပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ရဲ႕တစ္ျခမ္းက တျခားတျခမ္းထက္ အၿမဲပိုၿပီး သန္မာကာ ပိုလႊမ္းမိုးတတ္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ဘက္ျခမ္းကလည္း တျခားတစ္ဘက္ ထက္ပိုၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးကာ ပိုအစြမ္းထက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစု (၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း နီးနီးပါ။ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသားထက္ပို) မွာ ဘယ္ဘက္ဦးေႏွာက္က လႊမ္းမိုးေနတတ္တာေၾကာင့္ ညာသန္ေတြ ျဖစ္ေနရတာပါ။

ဘာေၾကာင့္ ဘယ္သန္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က အမ်ားစုနဲ႔မတူဘဲ ေျပာင္းျပန္အတိုင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးေနရသလဲဆိုတာ သိပၸံပညာရွင္ ေတြလည္း မသိၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သန္နဲ႔ ညာသန္ဘာမွလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ တကယ္တမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သန္ေတြကေတာင္ ပိုၿပီးသာသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘယ္သန္ေတြဟာ ညာသန္ေတြ အတြက္သာ အဓိကတီထြင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳရတဲ့အခါ ညာဘက္ကိုသာ အသင့္အတင့္ အသံုးျပတတ္ၾကတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘယ္သန္တဲ့ ေဘ့စ္ေဘာ ကစားသမားေတြဟာ ညာသန္ ကစားသမားေတြထက္စာရင္ ပိုၿပီးေတာ္ေနၾကတာပါလို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ယူဆထားၾကပါတယ္။

ဘယ္ေရာ ညာပါသန္တဲ့ လူအခ်ိဳ႕လည္းရိွပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကို ဘယ္လက္နဲ႔မဆို တန္းတူညီမွ်ျပဳလုပ္တတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြပါ။ တခ်ိဳ႕လူေတြက်ေတာ့လည္း ဘယ္သန္ညာသန္မသိသာဘဲ ႏွစ္မ်ိဳးေရာေနတတ္ပါတယ္။ စာေရးရင္ညာဘက္၊ ထမင္း စားရင္ဘယ္ဘက္စသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို ဘယ္လက္ နဲ႔ပိုလုပ္တတ္သလို တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ညာနဲ႔သာ လုပ္တတ္ၾက ပါတယ္။
 
ref: facebook Mg Mandalay

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, August 27, 2012