ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား ဖတ္႐ႈရန္......

http://www.elevenmyanmar.com/


ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဗားရွင္းနဲ႔ ဖတ္႐ႈႏိုင္မယ့္ Eleven media group ရဲ႕ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည္ျဖင့္ သတင္းက႑စံုလင္စြာ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ ဆိုက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Hot ျဖစ္တဲ့ သတင္းအေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း စံုလင္စြာ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Home Page မွာ သတင္းအညႊန္းေတြကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္တြင္း လူေနမႈဘ၀၊ ခရီးသြား၊ အျမင္၊ အားကစား စတဲ့ သတင္းက႑ တစ္ခုစီကိုလည္း page တစ္ခုစီနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံသတင္း၊ အာရွသတင္းေတြကုိလည္း စံုလင္စြာဖတ္ရူရမယ္အျပင္ သေရာ္စာရုပ္ေျပာင္ေတြကိုလည္း ထည့့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 ေန႔စဥ္ update ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း သီးသန္႔ခဲြထုတ္ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူႏုိင္ပါတယ္။

from Internet journal

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, August 27, 2012