အြန္လိုင္း ဂိမ္းမ်ား ရယူရန္...............။

(http:www.awem.com)

နာမည္ေက်ာ္ ဂိမ္းအခ်ဳိ႕ကို ဖန္တီးေပးေနတဲ့ အြန္လိုင္းဂိမ္း ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆိုက္မွာ အပ်င္းေျပ ကစားႏိုင္မယ့္ အေပ်ာ္တမ္းဂိမ္းေတြအျပင္၊ ပေဟ႒ိဆန္တဲ့ ဂိမ္းမ်ဳိးေတြကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ဂိမ္းတိုင္းကို ဇာတ္လမ္းေလးေတြနဲ႔ ေရးသားထားပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေနၿပီး အခမဲ့ ေဆာ့ကစား ႏိုင္မွာျဖစ္သလို အခေပးၿပီးေတာ့လည္း download  ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး  အပန္းေျပေစမယ့္ ဂိမ္းမ်ဳိးေတြကိုပဲ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Windows နဲ႔ Mac OS တို႔အျပင္ iPhone/iPad ေတြနဲ႔ Nintendo ဂိမ္းစက္ေတြမွာလည္း ထည့္သြင္း ေဆာ့ကစားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Member အျဖစ္ Sign in ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဂိမ္းေတြကို သက္သာတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ကာ 20 ရာခိုင္ႏႈန္းကေန 30 ရာခိုင္ႏႈန္းအထိလည္း discount ေပးထားပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းသြားေလးေတြနဲ႔ ဂိမ္းမ်ဳိးေတြကိုမွ ႏွစ္သက္တတ္ၾကသူေတြအတြက္ အဆိုပါ ဂိမ္းမ်ဳိးေတြကိုပဲ စံုလင္စြာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ref: (Internet journal)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, July 31, 2012