အခမဲ့ အြန္လိုင္း ဂိမ္းမ်ား


အင္တာနက္အသံုးျပဳရင္း အြန္လိုင္းေပၚကေန အခမဲ့ ဂိမ္းေတြရယူ ေဆာ့ကစားႏိုင္ေစမယ္ ့ ၀က္ဆိုက္ဘ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသက္အရြယ္ က်ား၊ မ မေရြး ေဆာ့ကစားႏိုင္ေစမယ့္ ဂိမ္းေတြကို စံုလင္စြာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး ဂိမ္းအမ်ဳိးအစား တစ္ခုစီကို က႑တစ္ခုစီနဲ႔ ခြဲျခား ေဖာ္ျပေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Racing, action, sports, skill, adventure, puzzle, multiplayer နဲ႔ social ဂိမ္းေတြအျပင္ board & Card ဂိမ္းမ်ဳိးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားကာ ႏွစ္သက္ရာ ဂိမ္းေတြကိုလည္း ရယူႏိုင္ပါတယ္။ 

ကစားသူ အမ်ားဆံုး ဂိမ္းေတြ၊ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ဂိမ္းေတြ၊ ဆိုက္ရဲ႕ အထင္ရွားဆံုး ဂိမ္းေတြနဲ႔ rating အမ်ားဆံုး ရထားတဲ့ ဂိမ္းေတြကိုလည္း  သီးသန္႔ခြဲျခား ေဖာ္ျပေပးထားတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး member တစ္ဦး အျဖစ္လည္း မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ 

တစ္ဦးခ်င္း ေဆာ့ကစားႏိုင္တဲ့ ဂိမ္းေတြကိုသာမက အဖြဲ႔လိုက္ ကစားႏိုင္တဲ့ ဂိမ္းေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Internet Journal
Vol.13, No.22

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, June 11, 2012