ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုေလ့လာရန္.......

( http://www.busuu.com)

မိခင္ဘာသာရင္းမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု ေလ့လာသင္ယူနိုင္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

အခမဲ့ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ႏို္င္တဲ့ ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ေပၚတူဂီ၊ တူရကီ၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား စတဲ့ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကားေတြ ေလ့လာရာမွာ interactive language course  ေတြနဲ႔ lesson ေတြကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပ ေပးထားၿပီး mobile app  ေတြအျဖစ္လည္း download ျပဳလုပ္ ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာသင္ၾကားထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အြန္လိုင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု စီစဥ္ေပးထားၿပီး Grammar guide ေတြကိုလည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေန ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ရုရွား၊ ပိုလန္၊ တူရကီ၊ အာရပ္နဲ႔ တရုတ္ ဘာသာ စကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Internet journal
Vol. 13, No. 11


Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, June 6, 2012