ျမန္မာ မိုဘိုင္း စတိုး...............။

(http://www.myanmarmobileapp.com)

ျမန္မာႏိုင္ငံက မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳၾကသူေတြတြက္ မိုဘိုင္းဆိုင္ရာ  ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ ေမးျမန္းခ်က္ေတြနဲ႔ အခမဲ့ app ေတြကို ေ၀မွ်ေပးေနတဲ့ ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Forum မွာ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈျပုလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သံုးစြဲသူအမ်ားဆံုး မိုဘိုင္း operating system ေတြနဲ႔ ၄င္းတို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ အေၾကာင္းကို  က႑တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ iOS, Android နဲ႔ တျခားမိုဘိုင္း OS ေတြအတြက္ app ေတြကို အခမဲ့ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး full version ေတြကိုပဲ ေဖာ္ျပ မွ်ေ၀ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းေဆာ့၀ဲ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာေတြကိုလည္း အလြယ္တကူ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြအေနနဲ႔ ၄င္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Operating System တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္  OS နဲ႔ဆိုင္ရာဖုန္း application ေတြ၊ ဂိမ္းေတြ၊ theme နဲ႔ driver ေတြကို စုံလင္စြာ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားတာ ေတ႔ြရပါတယ္။Internet journel
Vol. 13, No.19. Thursday

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, May 21, 2012