ျပည္သူလူထုအတြင္းအလြယ္တကူနွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရနိုင္ေသးေသာ ေဆးပညာနွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အယူအဆ အမွားမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုမ်ားစြာေသာ အယူအဆအမွားမ်ားမွ အခ်ိဳ ကိုေဖာ္ျပသြားပါမည္။

၁။ အဂၤလိပ္ေဆးနွင့္သံပုရာရည္

အဂၤလိပ္ေဆးနွင့္ သံပုရာရည္ ၊သို ့မဟုတ္ အခ်ဥ္လံုး၀မတည့္ဟူေသာ အယူအဆအမွားမွာ လူ ၁၀၀တြင္

လူ ၉၀ ေက်ာ္၏ စိတ္၌စြဲျမဲစြာ ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဥ္စားမိလို ့ေဆးမေသာက္ျဖစ္ဘူး အခ်ဥ္စား

ထားမိလို့ ေဆးမထိုးေပးပါနဲ့ဆရာ အခ်ဥ္စားျပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာေဆးေသာက္ရမလဲ စသည့္စကားမ်ိဳး

မၾကာခဏၾကားရသည္။
မည္သူမည္၀ါျဖင့္ေဆးထိုးျပီးသံပုရာရည္ေသာက္မိလို ့ေဆးရံုတင္လိုက္ရတယ္ ။ ေသသြားျပီဆိုေသာ

ေကာလဟာလမ်ားပင္ၾကားရတတ္သည္။ ေရွးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အဂၤလိပ္ေဆးအခ်ိဳ ့သည္ အခ်ဥ္နွင့္

ဓာတ္မတည့္တာမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိခဲ့နိုင္သည္။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ အခ်ဥ္နွင့္မတည့္ေသာေဆးဟူ၍ လံုး၀

မရွိပါ။ ကုမၸဏီအမ်ိဴးမ်ိဴးမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေသာက္ေဆးထိုးေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အခ်ဥ္နွင့္မတည့္

ပါဟု တားျမစ္ခ်က္ရွိေသာေဆးဟူ၍ မရွိပါ။ အခ်ဥ္နွင့္အဂၤလိပ္ေဆး မတည့္ျခင္းဆိုသည္မွာ အယူအဆ

မွားတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။၂။ အဂၤလိပ္ေဆးေသာက္လွ်င္မစာရွိမွေသာက္ရမည္္

အထက္ပါယူဆခ်က္မွာလည္း အၿမဲမွန္ကန္မႈမရွိပါ ။ လူအမ်ားစုသည္ ေဆးေသာက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္

အစာတစ္ခုခုအလ်င္စားၾကသည္။ ျပီးမွေသာက္ၾကသည္။ ေဆးမ်ားသည္ အစာမစားမီေသာက္ရေသာ

ေဆး၊ အစာစားျပီးေသာက္ရေသာေဆး ၊အစာနွင့္ေ၀းေအာင္ေနျပီးမွေသာက္ရေသာေဆး ဟူ၍

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။တခ်ိဳ ့ေသာေဆးမ်ားသည္ အစာနွင့္ေ၀းေ၀းေသာက္မွ အာနိသင္ေကာင္းသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိဇီ၀

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစားနီးလွ်င္သို ့မဟုတ္ အစာစားျပီးမွေသာက္လွ်င္ ေဆးအားစုပ္ယူနိုင္

မႈ စြမ္းအားမေကာင္းသျဖင့္ လိုေသာအာနိသင္မရနိုင္ေပ ။ မည္သည့္ေဆးကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေသာက္

ရမည္ဆိုျခင္းကို မိမိအားေဆးေသာက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာ ဆရာ၀န္၊သို ့မဟုတ္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား

အား ေသေသခ်ာခ်ာေမးျမန္းသင့္ၾကသည္။၃။ တက္သည့္ကေလးကို ၀ိုင္း၀န္းေျခမခ်ိဳးေပးၾက၊ ေျခမလက္မခ်ိဳးၾကသည့္လုပ္ေဆာင္မႈ

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္အပူႀကီးလွ်င္ တက္တတ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္တက္လွ်င္ ၀ိုင္း၀န္းနွိပ္ၾက

သည္။ ေျခမလက္မတို့ ခ်ိဳးတတ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္သည္ အလိုအေလ်ာက္အတက္က်သြားလွ်င္

နွိပ္လို ့၊ ေျခမလက္မခ်ိဳးလို ့ အတက္က်သြားသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ ဤသို ့ေသာ အယူအဆသည္

မွားယြင္းပါသည္။ ကေလးငယ္တက္လွ်င္ နွိပ္ျခင္း၊ေျခမလက္မခ်ိဳးျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္သင့္ပါ ။ အပူႀကီး

၍ တက္သည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္အပူခ်ိန္က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။၄။ အေၾကာတက္ျခင္းနွင့္အေၾကာေဆးသြင္းျခင္း

အေၾကာတက္လွ်င္ အေၾကာေဆးသြင္းရမည္ ဟူေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာလည္း အယူအဆမွားတစ္ခု

သာျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ရာတြင္ စားေဆး၊ထိုးေဆး၊လိမ္းေဆး ၊ရွဴေဆးစသည္ျဖင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ထိုေဆးမ်ားကိုပင္အသားေဆး ၊အေၾကာေဆး၊ အေရျပားအတြင္းထိုးေဆး၊

အေရျပားေအာက္ကပ္လ်က္ထိုးေဆး စသည္ျဖင့္ထိုးနည္းအလိုက္ခြဲထားေပးသည္။
အေၾကာေဆးကို ေဆး၏အာနိသင္ လ်င္ျမန္စြာလိုအပ္ေသာအခါ သံုးတတ္ၾကသည္။ အေၾကာေဆး

သည္ ေသြးေၾကာအတြင္း တိုက္ရိုက္ထိုးသြင္းသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေသာအသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။
အေၾကာေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ေစသည့္ သို့မဟုတ္ အေၾကာတက္ေပ်ာက္ေစသည့္ေဆး မဟုတ္ပါ။

အေၾကာတက္ေပ်ာက္ရန္ လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊အသားထိုးေဆး၊ စသည္တို့ျဖင့္လည္း ေပ်ာက္ကင္း

ေအာင္ကုသနိုင္သည္။ အေၾကာတက္လို့ အေၾကာေဆးထိုးေပရန္ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကေသာ လူနာတစ္ခ်ိဳ

့သတိျပဳၾကရန္ျဖစ္သည္။၅။ ေခြးကိုက္သည့္ဒဏ္ရာမန္းမႈတ္ထားလွ်င္ေဆးမထည့္ရ

ေဆးခန္းသို ့ေခြးကိုက္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေရာက္လာေသာ လူနာတခ်ိဳ ့သည္ အနာကိုမန္းမႈတ္ထားလို့ ေဆးမ

ထည့္ပါနဲ့ ေဆးထိုးျပီးေသာက္ေဆးပဲေပးပါ ဟုတားျမစ္မႈေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။

ေခြးကိုက္ဒဏ္ရာသည္ မန္းမႈတ္ရံုျဖင့္ ေပ်ာက္မည္မဟုတ္ပါ။ဒဏ္ရာမွပိုး၀င္နိုင္သည္၊ အနာျပည္တည္နိုင္သည္။ ေမးခိုင္ေရာဂါလည္း ၀င္နိုင္ေသးသည္။

အနာကို စင္ၾကယ္ေအာင္ေရေဆးျပီး ေဆးထည့္ရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံဒဏ္ရာႀကီးလွ်င္ ခ်ဳပ္ဖို

့လည္းလိုတတ္သည္။ ဤမွားယြင္းေသာအယူအဆကိုလည္း သိရွိနားလည္ျပီး ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ျပီျဖစ္သည္။၆။ အားေဆးမေသာက္ရျခင္းမ်ား

လူနာတခ်ိဳ ့သည္ အားေဆးေသာက္ရန္ ဆရာ၀န္ကညႊန္ၾကားေသာအခါ ေသြးတိုးရွိသည္ဟူေသာ

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေဆးေသာက္ရန္ ျငင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ အားေဆးေသာက္လွ်င္ ေသြးတိုးပိုဆိုး

ေစသည္ဟု လက္ခံေနၾကသည္။ အခ်ိဳ ့ေနထိုင္မေကာင္းျပီးဖ်ားေနေသာလူနာမ်ားသည္လည္း အားေဆး

မေသာက္ရဲၾကေခ် ။ အားေဆးေသာက္လွ်င္ ေရာဂါပိုဆိုးမည္ဟု ယူဆၾကသည္။အားေဆးဟုဆိုရာတြင္

အမ်ားအားျဖင့္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ၊အမိုင္နိုအက္ဆစ္မ်ား အဓိကပါ၀င္ၾကသည္။

အားေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေသြးတိုးျခင္းကို ပိုမိုမဆိုးေစနိုင္ပါ။

သတၱဳဓာတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဆိုဒီယမ္သည္ ေသြးတိုးနွင့္မတည့္ပါ ေသြးတိုးေရာဂါကိုပိုဆိုးေစသည္။

သို့ေသာ္အားေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ားမွာ သံဓာတ္ ၊ ဇင့္ ၊ ကိုေဘာ့ စသည္တို့သာျဖစ္သည္။

ဆိုဒီယမ္ကို မည္သည့္အားေဆးမ်ိဳးတြင္မွ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ ။ အားေဆးေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းကို

လည္း ပိုမိုဆိုးေစျခင္းမရွိပါ။


ေသြးတိုးေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ေနထိုင္မေကာင္း ဖ်ားနာေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိလွ်င္

စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အားေဆးမ်ားကိုေသာက္နိုင္ၾကသည္။ အႏ ၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိနိုင္ေၾကာင္း

သိေစလိုသည္။မူရင္း ..... ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၏ စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ ေဆးပညာဗဟုသုတဒိုင္ယာရီ စာအုပ္ မွ


ကူးယူေဖာ္ျပသည္။၀င္းၿမတ္

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, April 23, 2012

0 comments

Post a Comment