၁) စကားနည္းျခင္း
အသိဥာဏ္ အေတြးအေခၚပိုင္းပါတဲ့ စကားစျမည္မ်ိဳး ေျပာေပးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစပါတယ္။


၂) စိတ္၀င္စားတက္ႂကြစြာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမရွိျခင္း
စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ကို တက္ႂကြေစတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြ လုပ္မေပးရင္ ဦးေႏွာက္ကို က်ံဳ႕ေစပါတယ္။


၃) က်န္းမာေရးမေကာင္းခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳျခင္း
က်န္းမာေရးမေကာင္းခ်ိန္မွာ (ဦးေႏွာက္သံုးရတဲ့) အလုပ္ျပင္းထန္စြာလုပ္တာမ်ိဳး၊ စာက်က္ စာဖတ္တာမ်ိဳးေတြဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစသလို ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ပ်က္စီးေစပါတယ္။


၄) အိပ္ခ်ိန္မွာ ေခါင္းကို ဖံုးအုပ္ထားျခင္း
ေခါင္းကိုဖံုးအုပ္ၿပီး (ေခါင္းျမီးျခံဳၿပီး) အိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ေတြ စုစည္းမႈကို တိုးလာေစၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္စုစည္းမႈကိုေတာ့ ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အက်ိဳးဆက္ကို ရေစပါတယ္။


၅) အိပ္ခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္း
အိပ္စက္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို အနားရေစပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္မလံုေလာက္တာမ်ိဳး ေရရွည္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ဆဲလ္ေတြ ေသဆံုးတဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားလာေစပါတယ္။


၆) ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း
ဦးေႏွာက္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့ေလကို ရႈသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ကို ေအာက္ဆီဂ်င္ေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္။


၇) အခ်ိဳမ်ားလြန္ကဲစြာစားျခင္း
အခ်ိဳဓာတ္ေတြ လြန္ကဲေနခဲ့ရင္ ပရိုတိန္းဓာတ္နဲ႔ အာဟာရေတြ စုပ္ယူမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေစတဲ့အျပင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုပါ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။


၈) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ကို က်ဳံ႕ေစသလို အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ (လူရဲ႕ မွတ္ဥာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို က်ဆင္းေစတဲ့ေရာဂါ) ပါ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

၉) လြန္ကဲစြာစားေသာက္ျခင္း
လိုအပ္တာထက္ ပိုစားေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကို တင္းမာေစၿပီး စိတ္စြမ္းရည္ကိုပါ က်ဆင္းေစပါတယ္။


၁၀) မနက္စာမစားျခင္း
မနက္စာမစားသူေတြရဲ႕ ေသြးထဲမွာ သၾကားဓာတ္ ပိုနည္းတတ္ပါတယ္။ အဲဒါရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဦးေႏွာက္အတြက္ လံုေလာက္တဲ့အာဟာရ မရေတာ့ဘဲ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္။မူရင္းလင့္ ( http://studentmai.org )

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, April 3, 2012

0 comments

Post a Comment