ေဆးဖက္၀င္ မရမ္းသီးမရမ္းသီးသည္ ေသြး၀မ္းသြားျခင္း၊ ၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ၊ အဖ်ားေဟာင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္းပူ ေလာင္ျခင္း၊ အသားၾကား အရိုးၾကားတို႔၌ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ 


မရမ္းသီးကို သုပ္စားျခင္း၊ ခ်က္စားျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္စားသံုးပါက ခံတြင္းပ်က္ျခင္းႏွင့္ ခံတြင္းအရသာ မေပၚျခင္းတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္။

၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ မီးယပ္၀မ္သြားျခင္းမ်ားအတြက္ မရမ္းသီးဆားရည္စိမ္ အရည္ေသာက္ေပးျခင္း၊ ဆားရည္စိမ္ မရမ္းသီးကို သုပ္စားေပးျခင္းျဖင့္ ၀မ္းကိုက္ပိုးမ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္။ 


အသည္း အဆီဖံုးေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ႏွင့္ အဆီမ်ားေသာ သားငါးမ်ားတြင္ မရမ္းသီးထည့္၍ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ အဆီမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ မရမ္းေစ့မ်ားကို ၀မ္းပိတ္ေဆးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Thursday, February 20, 2014

0 comments

Post a Comment