ကြန္ပ်ဴတာ shutdown ပိတ္တာ ျမန္ေစခ်င္ရင္ ပထမနည္းလမ္း

 ကြန္ပ်ဴတာ ဖြင့္တာၾကာ၊ ပိတ္တာၾကာသည္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစဲြသူတုိင္း လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါေတြကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ပိတ္တာ ျမန္ေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းပါ။ ေအာက္က အတုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

၁) Run ထဲမွ regedit ကုိ ႐ုိက္ဖြင့္ပါ။
၂) ေဘာက္ ေပၚလာလွ်င္ HEKY_LOCAL_MACHINE ကုိ ေရြးပါ။
၃) ၿပီးလွ်င္ System မွ Current ControlSet ကုိ ေရြးပါ။
၄) ထုိမွတဆင့္ Control ကုိ Select မွတ္လုိက္ပါ။ ညာဘက္တြင္ WaitToKillServiceTimeout ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ Double Click ႏွိပ္ၿပီး ေပၚလာပါက 2000 ကုိ 200 ျပင္လုိက္ပါ။ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ စက္ပိတ္ရာတြင္ ျမန္ပါလိမ့္မည္။


 ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းေလးကေတာ့
Computer Shutdown ပိတ္ရာတြင္ ပုိမုိ ျမန္ဆန္ေစရန္ အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုတဖန္ နည္းလမ္း(၂)ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ၾကပါေစ။

၁) Start မွ Run ကုိ ဖြင့္ပါ။
၂) regedit ကုိ ႐ုိက္ထည့္ၿပီး ဖြင့္လုိက္ပါ။
၃) HKEY_CURRENT_USER မွ Control Panel ကုိ သြားပါ။
၄) Desktop ကုိ Select မွတ္ပါ။ ညာဘက္တြင္ HungAppTimeout ကုိ ရွာၿပီး Double Click လုပ္ပါ။
၅) Valu Data တြင္ 1000 ႐ုိက္ထည့္ပါ။
၆) ၿပီးလွ်င္ WaitToKillAppTimeout ကုိလဲ အေပၚနည္းအတုိင္း 1000 ႐ုိက္ထည့္ပါ။

ျမန္ဆန္လာပါလိမ့္မယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစဲြသူတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။


ref: http://aungsanmks.blogspot.com/2013/03/shutdown.html


ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းသာ

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Thursday, March 14, 2013

0 comments

Post a Comment