ဘာ Software မွ သံုးစရာမလိုပဲ Firefox Browser ကိုအသံုးျပဳျပီး SWF Format အျပင္ တျခား  Format ေတြျဖစ္တဲ႔  .png .gif.image စ, တာ ေတြကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ကူးယူလို႔ လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္ ...

Firefox Broswer နဲ႔ ကိုယ္ယူယူခ်င္တဲ႔ Web Page တစ္ခုကို သြားပါ....

Tools ကတဆင့္ Page Info ကိုႏွိပ္ျပီး (သို႔) Web Page ရဲ႕လြတ္တဲ႔တစ္ေနရာမွာ
Right Click >> Page Info  နဲ႔လည္းရပါတယ္...

 ေပၚလာတဲ႔ Box မွာ Media Tab ကိုေရြး .swf ကို Select ေပးျပီး Save As နဲ႔ သိမ္းထားမဲ႔ ေနရာကို
ေရြးေပးလိုက္ရံုပါပဲ....ေအာက္မွာ မူရင္း ပို႔စ္အတိုင္း ပံုေလးေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ပိုသေဘာေပါက္သြားမွာပါဗ်ာ....:)  

Firefox Browser နဲ႔မွ မဟုတ္ဘဲ တျခား Browser နဲ႔ေဒါင္းယူခ်င္ရင္ေတာ့ ေနာက္မွ ျဖည့္စြက္ထားလိုက္ပါ့မယ္...

Download SWF files using Firefox
  Fire up Firefox and browse to the page which contains the embedded SWF Flash file that you are eyeing to download.
Let the SWF file stream through once completely.On any empty part of the page, right-click and select the Page Info context menu option.
Or alternatively, go to Tools ““ Page Info.
 ref:(http://sun-itgarden.blogspot.com/search/label/%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, October 2, 2012