ေဆာင္းတို႔ တစ္ခါတေလမွာ run box ထဲမွာ ရုိက္ထားတာေတြကို တျခားသူေတြ မသိေစခ်င္ဘူးဆုိရင္ ဒီနည္းေလး ကုိသုံးလုိက္ပါ။

run box မွာ ရုိက္ထားတဲ့အရာ အားလုုံးကုိ ရွင္းလင္းေပးပါတယ္။

အရင္ဆုံး Star menu ကုိ right click ေထာက္ပါ။

ၿပီးရင္ properties ကုိ Click ေပးပါ ။

အဲဒီမွာ Task bar ၊ Start Menu ၊ Toolbar ဆုိ တာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီထဲကေနမွ Start Menu ကုိေရြးပါ။

အဲဒီေအာက္မွာ အမွန္ျခစ္ေပးထားတဲ့ ႏွစ္ခုေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီ အမွန္ျခစ္ေလးေတြကို ျဖဳတ္ေပးပါ။

ၿပီးရင္ Apply ေပးပါ။ OK ေပးပါ ။

အဲဒါေတြလုပ္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ run box ထဲမွာ မည္သည့္ command မွ မရွိေတာ့ပါဘူး......အဆင္ေျပပါေစေနာ္...

ref: (http://www.zwekapinmyae.com/forum/topics/run-box-command)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, October 16, 2012

0 comments

Post a Comment