ကဲအခုက်ြန္ေတာ္ Partition ကုိ Delete လုပ္နည္းကုိအေၾကာင္းကုိေရးျခင္ပါတယ္ အရင္တစ္
ေခါက္က Partition လုပ္နည္းကုိေရးခဲျပီးတဲ့ အတြက္အခုကေတာ့ Delete နည္းေလးေရးျခင္ပါ
တယ္

အရင္က Partition ခြဲထားတစ္လုိဘဲ Computer ကုိ Right Click လုပ္ပါျပီးေတာ့ Manage
ကုိေရြွလုိ္က္ပါေနာက္ျပီးေတာ့ Disk Management ကုိသြားျပီးရင္ေတာ့ ေအာက္ကပုံလုိျမင္ေတြ
ပါလိမ္မည္

 ေတြရင္ေတာ့ ကုိယ္မလုိျခင္တဲ့ Partition ကုိ Right Click လုပ္လုိက္ပါ ျပီးရင္ေတာ့
Delete Volume ကုိ Click လုိက္ပါ Click လုိက္ျပီးရင္ေတာ့ အျပာေရာင္ကနဲ့ အမည္းေရာင္ေျပာင္
သြားပါလိမ္မည္ ေနာက္တစ္ဆင့္။


 ေနာက္ျပီးေတာ့ အျပာေရာင္ေနရာမွာ Click လုိက္ပါျပီးေတာ့ Exerted  Volume ကုိ Click
လုိက္ပါ ကုိ Delete ျခင္တဲ့ Partition ကေျပာက္သြားပါလိပ္မည္ ။


ref: ( http://dingnoeizolen.blogspot.com/2012/10/partition-delete.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Dingnoeizolen+%28DINGNOEIZOLEN%29 )
မူရင္းလင့္ေလးမွာ ပံုေလးေတြန႔ဲ ရွင္းျပေပးထားတာမို႔..သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္းနဲ႔ ေလ့လာႏိုင္ၾကပါတယ္။


Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, October 31, 2012

0 comments

Post a Comment