ကိုယ္ရဲ့ facebook မွာ online တက္ေနတဲ့သူငယ္ခ်င္ေတြကို gmail ကေနခ်က္နည္းပါ
၁။ ပထမဆံုး gmail ကို log in လုပ္လိုက္ပါ၊
ပီးရင္ settings >> Labs ကိုႏိုပ္လိုက္ပါ။


၂။ Labs မွာ Add any gadget by URL
Enable လုပ္ေပးပီး save လုပ္လိုက္ပါ။
၃။ settings ကိုျပန္ႏိုပ္ပါ Gadgets ကိုေတြ႕
ပါမယ္ Gadgets ကိုႏိုပ္ပါ


၄။ Gadgets menu မွာ Add agadget
by its URL: ကိုဒီ code ထည့္ေပးလိုက္ပါ
http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/113335398898236269352/facebook-chat-3.xml
၅။ add ကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။ဒါဆိုအားလံုး ok သြားပီ ။


မူရင္း( http://www.sun-itgarden.blogspot.com/2012/09/facebook-gmail.html )


နားမလည္ၾကရင္ေတာ့ မူရင္းလင့္ေလးမွာ သြားေမးၾကပါေနာ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, October 1, 2012