ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ကာကြယ္႐ံု၊ စနစ္တက် ကုသ႐ံုျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ေသာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းသည္ စနစ္တက်ေဆး ကုသမႈ မရွိသည့္အခါ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ 

ထုိဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ သတိမျပဳမူသည့္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ပိုးဝင္ေရာက္သြားႏုိင္ကာ ခႏၶာကုိယ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမွာလည္း ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ခြဲစိတ္ကု ပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ တုိးလြင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္မူ အသက္ ၂၀ ႏွင့္ ၄၀ ၾကားအရြယ္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားၿပီး ထုိအရြယ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အရြယ္ႏွင့္ ပညာသင္ေနသည့္ အရြယ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုမွန္ထက္ ဆီးသြားနည္းေလ့ ရွိၾကသည္။ 


ဆီးေအာင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆီးက်န္လာျခင္းသည္ ဆီးပိုးတြယ္ရန္ အေျခအေနေပးသည္ႏွင့္ ဆီးပိုးဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ တုိက္ဆုိင္သည့္အခါ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းေဝဒနာ ခံစားလာရေၾကာင္း ေဒါက္တာတုိးလြင္က ေျပာသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဝမ္းေဟာင္းစြန္႔သည့္ ေနရာမွလည္းေကာင္း၊ အစာအိမ္ေဟာင္းမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ သားအိမ္မွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း ေရာဂါပုိးမ်ား ဆီးအိမ္ထဲ ဝင္ေရာက္ရာမွ ေက်ာက္ကပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

“အိမ္သာသြားၿပီး ေရသံုးတဲ့အခါ ေနာက္ကေနေရွ႕ကို သန္႔ရွင္းရင္ အစာေဟာင္းဘက္က ပိုးကို ဆီးလမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ဖိတ္ေခၚသလုိ ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ဒါကို ဆင္ျခင္ရမယ္လို႔ အထူးသျဖင့္ အေလးအနက္ ထပ္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု အဆုိပါ ဆရာဝန္က ေျပာသည္။

ေရာဂါပိုး ဝင္လာသည့္အခါ ဆီးအိမ္ေရာင္လာသည့္အတြက္ မၾကာခဏ ဆီးသြားလုိျခင္း၊ ဆီးသြားၿပီးပါက ဆီးက်င္ေခ်ာင္း က်ဥ္ျခင္း၊ စပ္ျခင္း၊ ေအာင့္ျခင္း၊ ဆီးသြားၿပီးပါက မကုန္သလို ခံစားရျခင္း၊ ဆီးထဲတြင္ ေသြးစမ်ားပါျခင္း စသည့္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ခံစားၾကရသည္။ 


ဆီးအိမ္ရွိ ဆီးပိုးမ်ား ေက်ာက္ကပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါမူ ေက်ာက္ကပ္ ေရာင္ၿပီး တင္းလာသျဖင့္ ခါးနာျခင္း ေဝဒနာအား စတင္ခံစားလာရၿပီး ပိုးမ်ား ေသြးအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္အတြက္ ခ်မ္းလာျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း ေဝဒနာမ်ားကိုပါ ခံစားလာရေၾကာင္း ေဒါက္တာတုိးလြင္က ေျပာသည္။ “တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြ ခ်မ္းၿပီး ဖ်ားၾကတဲ့အခါ မီးယပ္ခ်မ္း ထတယ္ဆုိၿပီး သက္သာမယ္ထင္တဲ့ ေဆးေလးေတြ ေသာက္ေသာက္ၿပီး ေနၾကတာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ဖူးတယ္။ 

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မၾကာခဏ ျဖစ္တာကေန ျဖစ္တာ မ်ားမ်ားလာေတာ့မွ ေဆး႐ံုလာျပရင္း စစ္ေဆးၾကည့္ၾကတာ နည္းတယ္” ဟု သဃၤန္းကၽြန္း စံျပေဆး႐ုံႀကီးမွ သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္ တစ္ဦးေျပာသည္။

ရာသီဥတု ေအးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ခ်မ္းၿပီး ဖ်ားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ ျမန္မာအယူအဆ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ မီးယပ္ခ်မ္းထသည့္ ေရာဂါဟုသာ ထင္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး ခါးနာျခင္း၊ ခ်မ္းၿပီး ဖ်ားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ဆီးတြင္ ေသြးပါလာသည့္ လကၡဏာမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ပိုးတြယ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 


“အဲဒီ့အဆင့္မွာ ေဆးကုရင္ ပံုမွန္ျပန္ေရာက္သြားမယ္။ မဟုတ္လို႔ ေဆးၿမီးတိုေလးေတြနဲ႔ ကုလိုက္၊ သက္သာလိုက္၊ ျပန္ျဖစ္လိုက္နဲ႔ ၾကာလာရင္ ေက်ာက္ကပ္မွာ အနာရြတ္ေလးေတြ ေပၚလာတယ္။ 

မ်ားလာရင္ အနာရြတ္ေတြက ေက်ာက္ကပ္သားကို ေနရာယူလာၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ ေက်ာက္ကပ္ လံုးဝ ပ်က္စီးသြားတဲ့အဆင့္ ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ေစာေစာစီးစီး ေဆးကုသဖုိ႔ လိုပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာတုိးလြင္က ေျပာသည္။

အသက္ ၂၀ ႏွင့္ ၄၀ ၾကား အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားသည့္ အုပ္စုျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးအရြယ္စံု ျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။


 ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္လည္း ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ေဟာ္မုန္းဓာတ္ နည္းပါးလာၿပီး ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီးပိုးဝင္ျခင္းႏွင့္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အထက္ ဆီးခ်ဳိရွိပါက ဆီးပိုးဝင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။ 

အသက္ႀကီးေသာသူမ်ား နာတာရွည္ ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားတြင္လည္း ဆီးပိုးဝင္လာႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေသာ လူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပုိးဝင္ျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာသည္။

 ကေလးမ်ားတြင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပုိးဝင္ျခင္းမွာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မမ်ားေသာ္လည္း ဆီးပိုး တစ္ခါဝင္႐ံုႏွင့္ အေရးႀကီးလာၿပီး ကေလးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ျပသသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ကုသရန္ အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတုိးလြင္က ေျပာသည္။

“အရမ္းငယ္တဲ့ ကေလးေတြကေတာ့ ဆီးသြားရင္ ဘယ္လို ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး မေဖာ္ျပတတ္ေပမယ့္ နည္းနည္းႀကီးတဲ့ ကေလးေတြမွာ ဆုိရင္ ဆီးသြားရင္ နာတယ္။ ပံုမွန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဆီးသြားရင္ ခဏခဏသြားတယ္၊ မ်ားတယ္။ ညဘက္ ဆီးသြားတယ္၊ ဖ်ားတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။


ဆီးပိုး ခဏခဏ ဝင္လာရင္ ကေလးရဲ႕ ႀကီးထြားမႈ ရပ္သြားၿပီး ပိုးတြယ္တဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ကေလးက လွီလာတယ္” ဟု ေဒါက္တာတုိးလြင္က ေျပာသည္။ 

ကေလးမ်ားတြင္ ဆီးပိုးဝင္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမြးရာပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ပုိးဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ေသခ်ာရွာေဖြ ကုသလွ်င္ ႀကီးသည့္အခါ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းအား ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အမ်ားစုသည္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအား ေစာစီးစြာ သိရွိျခင္းျဖင့္ ေစာေစာကုသလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 


ဆီးပုိးဝင္ျခင္း ေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ဘယ္လို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဆီးေအာင့္ထားျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး ေရကဲ့သို႔ ၾကည္သည့္ ဆီးသြားႏုိင္သည္အထိ ေန႔စဥ္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သင့္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္သည့္ လကၡဏာမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါ ျပသလာပါက အေၾကာင္းအရင္းအား ရွာေဖြၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူသင့္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာတုိးလြင္က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

ဝတ္ရည္ေအာင္
— with Thuzar Soe.

from facebook

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, October 7, 2012

0 comments

Post a Comment