by Aung Naing Htue on Tuesday, November 23, 2010 at 5:55pm ·သင္သည္ အနီးတြင္ရွိသည့္အခ်က္အျပဳတ္စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေကာက္ၾကည့္၍ 'လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္နည္း'ကုိ လုိက္ရွာလွ်င္ ေတြ့လိမ့္မည္မထင္ပါ။ ေတြ့သည္ဆုိလွ်င္လည္း သုံးေလး ငါးေၾကာင္း မည္ကာမတၱမွ်သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ့အဂၤလန္ကြၽန္း၊အုိင္ယာလန္ျပည္၊ဩစေၾတးလ်နွင့္နယူဇီလန္ကြၽန္းတုိ့တြင္ လက္ဖက္ရည္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏အစိတ္အပုိင္းၾကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရုံမွ်မက လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္နည္းနွင့္ပတ္သက္၍လည္း အၾကီးအက်ယ္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနသည့္ အေလွ်ာက္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္နည္းကုိ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ မေတြ့ရသည္မွာမ်ားစြာ ထူးဆန္းလွပါသည္။လက္ဖက္ရည္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခြက္ေဖ်ာ္ပုံေဖ်ာ္နည္းနွင့္ပတ္သတ္၍ကြၽန္ေတာ္မွတ္သားထားသည့္ စာအုပ္မွားထဲသုိ့ ျပန္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ဆယ့္တစ္ခ်က္ထက္မနည္း သြားေတြ့ရပါသည္။

ယင္းတုိ့အနက္နွစ္ခ်က္ေလာက္မွာ လူတုိင္းသေဘာတူၾကမည့္အခ်က္မွားျဖစ္ျပီး အနည္းဆုံး ေလးခ်က္ခန့္မွာ အၾကီးအက်ယ္၀ိ၀ါဒကြဲျပာူးမည္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ေအာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္၏လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္နည္း ဆယ့္တစ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ထုိအထဲတြင္ပါသည့္အခ်က္တုိင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္အတြက္အလြန္အေရးၾကီးသည့္ စည္းမ်ဥ္းးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပထမအားျဖင့္ အိႏၵိယ သုိ့မဟုတ္ သီဟုိဠ္လက္ဖက္ေျခာက္(အခ်ုိဳေျခာက္)ကုိသုံးသင့္ပါသည္။တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္(အဖန္ေျခာက္) တြင္ ယေန့တုိင္သေဘာက်စရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ဥပမာ- ေစ်းသက္သာပါသည္။နို့မထည့္ပဲေသာက္၍ျဖစ္ပါသည္။

သုိ့ေသာ္ တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္တြင္ (အာရုံေၾကာကုိနုိးၾကားေစေသာ)အလႈံ့ဓာတ္နည္းပါးသည္။ တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ထားသည့္ လက္ဖက္ရည္ကုိ ေသာက္ျပီးေနာက္ ပုိ၍အေမွ်ာ္အျမင္ရွိလာဟုမထင္ရပါ။

ပုိ၍ရဲရင့္လာသည္ဟုလည္း မထင္ရပါ။ လက္ဖက္ရည္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခြက္ဟုဆုိလွ်င္ အိႏၵိယလက္ဖက္ေျခာက္ျဖင့္ ေဖ်ာ္သည့္လက္ဖက္ရည္ကုိေျပာခ်င္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအားျဖင့္ -လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္လွ်င္မ်ားမ်ားေဖ်ာ္၍ မေကာင္းပါ။ နည္းနည္းစီေဖ်ာ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အုိးကေလးျဖင့္ေဖ်ာ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကရားျဖင့္ေဖ်ာ္ျခင္းသည္ အရသာမရွိပါ။

စည္ပုိင္းျပတ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္သည့္ စစ္တပ္လက္ဖက္ရည္မွာကား ဆီေခ်းနံ႕နွင့္ သေဘာၤေဆးနံ့ပင္ပါလုိက္ေသးသည္။လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္မည့္ လက္ဖက္ရည္အုိးသည္ ေၾကြအုိး(သုိ့မဟုတ္) ေျမအုိးျဖစ္သင့္ပါသည္။ေငြအုိး၊ေငြရည္သုတ္အုိး စသည္တုိ့နွင့္ေဖ်ာ္လွ်င္ အညံ့စားလက္ဖက္ရည္ထြက္လာတက္ပါသည္။

။ေၾကြရည္သုတ္အုိးမ်ားနွင့္ေဖ်ာ္လွ်င္ ပုိ၍ပင္ဆုိးပါေသးသည္။သုိ့ရာတြင္ ယေန့ေခတ္တြင္ ရွားပါးေနျပီျဖစ္သည့္ ခဲမျဖဴနွင့္ခဲစပ္သည့္( ဘင္ )ဟုေခၚေသာ သတၱုဳအုိးနွင့္က်ိဳလွ်င္မူ မဆုိးလွပါ။ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိပါ။

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ေဖ်ာ္မည့္အုိးကုိ အုိးကင္းပူ တုိက္ေပးသင့္ပါသည္။ ခါတုိင္းလုိ ေရေနြးပူပူျဖင့္ က်င္းမည့္အစား အုိးကုိခြင္္ေပၚတြင္တင္ျပီး အပူတုိက္သင့္ပါသည္။

စတုတၳအားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္သည္ ျပင္းျပင္းက်က်ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ကြပ္ ပုလင္းတစ္လုံးစာ ဆံ့သည့္အုိးမ်ုိဳးတြင္ ႏႈတ္ခမ္းအထိအျပည့္ထည့္ျပီး ေဖ်ာ္မည္ဆုိလွ်င္ လက္ဖက္ေျခာက္ ေျခာက္ဇြန္းေမာက္ေမာက္ေလာက္ ထည့္မွေကာင္းပါသည္။

သုိ့ရာတြင္ (စစ္အတြင္း)ရာရွင္စနစ္ျဖင့္ ေသာက္ေနရခ်ိန္မ်ုိဳးတြင္ ေန့တုိင္း ထုိသုိ့ေျခာက္ဇြန္းေမာက္ေမာက္ထည့္ေဖ်ာ္ျပီး ေသာက္နုိ္င္ဖုိ့ဆုိသည္မွာ သိပ္မလြယ္လွပါ။ သုိ့ရာတြင္ ကြြၽန္ေတာ့အဖုိ့မူကား လက္ဖက္ရည့္ေပါ့ေပါ့အခြက္နွစ္ဆယ္ထက္ လက္ဖက္ရည္က်က်တစ္ခြက္ကုိသာ ေသာက္ခ်င္ပါသည္။

လက္ဖက္ရည္ကုိ တကယ္အမွန္ၾကိဳက္သူသည္ လက္ဖက္ရည္က်က်ကုိၾကိဳက္ယုံမွ်မက တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ တုိး၍အက်အျပင္း ၾကိဳက္လာတက္ပါသည္။အသက္ၾကီးၾကီးပင္စင္စားၾကိးမ်ားကုိ လက္ဖက္ေျခာက္ပုိထုတ္ေပးသည္ကုိၾကည့္လွ်င္ ထုိအခ်က္ကုိသိသာနုိင္ပါသည္။

 ပဥၥမအားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ကုိ အုိးထဲသုိ့တုိက္ရုိက္ေလာင္းထည့္သင့္ပါသည္။လက္ဖက္ရည္စစ္တုိ့၊ ဇကာတုိ့ ၊အရည္စစ္အိတ္တုိ့မသုံးသင့္ပါ။

အခ်ုိဳ့ေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ဖက္သည္ လူကုိ အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစသည္ဟု အထင္ရွိကာ လက္ဖက္ေျခာက္ဖက္တစ္ဖက္တေလ ပါမည္စုိးသျဖင့္ ကရားနႈတ္သီးတြင္ ၾကိမ္ျခင္းကေလးေတြ တြဲေလာင္းတပ္၍ပင္ထားၾကပါသည္။

စင္စစ္လက္ဖက္ေျခာက္အရြက္ဖက္ကုိ ေတာ္ရုံသင့္ရုံစားရုံျဖင့္ ဘာမွ်မျဖစ္နုိင္ပါ။လက္ဖက္ေျခာက္ဖက္ကုိ ကရားထဲတြင္ထည့္ထားမွအနံ့သင္းပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ဖက္ကုိထည့္မထားလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ အနံ့ေကာင္းေကာင္းမသင္းေတာ့ပါ။

ဆဌမအခ်က္မွာ လက္ဖက္ရည္အုိးကုိ ေရေႏြးက်ဳိေနသည့္ ကရားနားသုိ့ယူသြားသင့္ပါသည္။

လက္ဖက္ေရအုိးကုိ တျခားမွာထားျပီး ရည္ေနြးက်ဳိသည့္ကရားကုိ အေ၀းၾကီးသုိ့ ယူလာျခင္းမ်ဳိးမလုပ္သင့္ပါ။ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ေရေနြးသည္ ပြက္ပြက္ဆူေနသင့္ပါသည္။

အပြက္ရပ္မသြားသင့္ပါ။ ေဖ်ာ္မည့္အုိးထဲသုိ့ ေရေနြးေလင္းထည့္ေနခ်ိန္မွာပင္ မီးေတာက္ေနသည့္ခြင္ေပၚမွ တန္းေလာင္းထည့္သင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ့ကမူ ေရေနြးဆူဆူခ်င္း လက္ဖက္ရည္ေကာက္ေဖ်ာ္သင့္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အဖုိ့တြင္မူ ဘယ္အခ်ိန္မွေဖ်ာ္ေဖ်ာ္ အေရးၾကီးသည္မထင္ပါ။ အေရးၾကိးသည္မွာ ေဖ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပြက္ပြက္ဆူေနဖုိသာျဖစ္ပါသည္။

သတၱမအားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျပီးေနာက္နာနာေမႊသင့္ပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ဖက္မ်ား အနည္ထုိင္၍က်သြားေအာင္ အုိးကုိလႈပ္လွ်င္ ပုိေကာင္းပါသည္။

အဌမအားျဖင့္လက္ဖက္ရည္ေသာက္လွ်င္မနက္ခင္းလက္ဖက္ရည္ေသာက္ခြက္ျဖစ္သည့္ခြက္ေစာက္ၾကီးျဖင့္ေသာက္သင့္ပါသည္။ခပ္ျပားျပားခပ္ပတ္ပတ္ပန္းကန္မ်ဳိးျဖင့္မေသာက္သင့္ပါ။ မနက္ခင္းလက္ဖက္ရည္ေသာက္ခြက္နွင့္ဆုိလွ်င္ လက္ဖက္ရည္မ်ားမ်ားဆန့္ပါသည္။ ခြက္ပတ္ပတ္နွင့္ဆုိလွ်င္ လက္ဖက္ရည္မေသာက္မွီမွာပင္ ေအးသြားတက္ပါသည္။န၀မအားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ နုိ့ထဲမွမလႈိင္မ်ားကုိ ခတ္ထုတ္ပစ္ထားသင့္ပါသည္။

မလႈိင္မ်ားေသာ နုိ့ျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ေသာက္ရလွ်င္ လက္ဖက္ရည္သည္ ေစးထန္ထန္းနွင့္ ေအာ္ဂလီဆန္စရာေကာင္းပါသည္။ ဒႆမအခ်က္အားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ကုိ ပန္းကန္ထဲသုိ့အရင္ထည့္သင့္ပါသည္။ဤအခ်က္သည္ အၾကီးအက်ယ္ ၀ိ၀ါဒ ကြဲေနသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလန္ျပည္ရွိအိမ္ေထာင္တုိင္းတြင္ ဂုိဏ္းနွစ္ဂုိဏ္းကြဲေနၾကပါသည္။ယင္းတုိ့မွာ နုိ့ပထမဂုိဏ္းနွင့္ နုိ့ဒုတိယဂုိဏ္းတုိ့ျဖစ္ပါသည္။ နုိ့ပထမဂုိဏ္းက အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ယုတၱိယုတၱာေတြခုိင္ခုိင္လုံလုံတင္ျပၾကပါသည္။သုိ့ရာတြင္ သူတုိ့၏တင္ျပေဆြးေနြးခ်က္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္အစြဲကုိ မခြၽတ္နုိင္ၾကပါ။

ကြန္ေတာ္သေဘာမွာ လက္ဖက္ရည္ကုိ ပထမငွဲ့ျပိးေနာက္မွကုိယ္ၾကိဳိက္သေလာက္ နုိ့ကုိထည့္ခ်င္းက ပုိေကာင္းသည္ထင္ပါသည္။ သုိ့မဟုတ္က နုိ့ကုိအရင္ထည့္မိလွ်င္ပုိသြားတက္ျပီး လက္ဖက္ရည္အရသာပ်က္သြားတက္ပါသည္

။ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ရုရွားေသာက္နည္း မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ကုိ သၾကားမထည့္ပဲ ေသာက္သင့္ပါသည္.ဤကိစၥတြင္မူ ကြၽန္ေတာ့္ကုိေထာက္ခံမည့္သူဦးေရ နည္းေကာင္းနည္းပါလိမ့္မည္။ သုိ့ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ့္အဖုိ့မူ သၾကားထည့္သည့္အတြက္ လက္ဖက္ရည္၏အနံ့ ေျပာက္သြားပါသည္ဟုထင္ပါသည္။ထုိ့ေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ကုိ တကယ္အမွန္ၾကိဳက္သူတစ္ေယာက္သည္ သၾကားထည့္မေသာက္သင့္ဟုထင္ပါသည္။

လက္ဖက္ရည္၏ သင္းပ်ံ့ပ်ံ့ရနံ့ေလးကုိ ဖ်က္ဆီးေနသူတစ္ေယာက္အား အသုိ့လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ၾကဳိက္သူဟု ေခၚနုိင္ပါမည္နည္း။

လက္ဖက္ရည္ထဲသုိ့ ဆား (သုိ့) ငရုပ္ေကာင္းအနည္းငယ္ထည့္လွ်င္လည္းေကာင္းပါသည္။ဘီယာသည္ ခါးမွ အဓိပၸါယ္ ရွိသကဲ့သုိ့ လက္ဖက္ရည္သည္လည္းခါးမွ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။လက္ဖက္ရည္ကုိခ်ုိေအာင္လုပ္လွ်င္သင္သည္ လက္ဖက္ရည္ကုိအရသာ ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ သၾကားကုိ အရသာခံျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။....

ထက္ေအာင္...( .......George Orwell ၏ A Nice Cup of Tea .....)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, September 26, 2012