ယေန႔အခ်ိန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳသူအမ်ားစု အေနနဲ႔ Monitor ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ CRT (Cathode Ray Tube) Monitorမ်ားအစား LCD (Liquid Crystal Display) Monitor မ်ားကုိသာ ပုိမုိ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူလာၾက တာကုိ ေတြ႕ရ ပါ တယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ LCD Monitor တစ္လုံးရဲ႕ တန္ဖုိးဟာလည္းသင့္တင့္မွ်တတဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမွာ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ တာေၾကာင့္အသုံးျပဳရတာ ပုိမို အဆင္ေျပေကာင္းမြန္တဲ့ LCD Monitor ေတြကုိပဲ ပုိမုိ ေရြးခ်ယ္လာၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။

ကဲဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Online ICT Reader ပရိသတ္ၾကီးလည္း LCD Monitor ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ေလာက္ေတာ့ သိထားသင့္တာေပါ့။

 ဒါမွ LCDMonitor တစ္လုံး၀ယ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လုိ Monitor မ်ိဳးကုိေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူရမယ္ဆုိတာ ကုိယ္ပုိင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နုိင္ၾကမယ္ေလ။ မေကာင္းဘူးလား။


ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္း LCD Monitor အမ်ိဳးအစားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသားေပး ေၾကာ္ျငာ လာၾကတဲ့Contrast Ratioဆုိတာအေၾကာင္းကုိ အဓိက အသားေပး ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Contrast Ratio ဆုိတာဘာလဲ။ Online ICT Reader ပရိသတ္ ၾကီးလည္း နီးစပ္ရာ LCD Monitor ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကုိေကာက္ ယူၾကည့္ ရႈ လုိက္မယ္ဆုိတာနဲ႔ Contrast Ratio ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ေၾကာ္ျငာစာပုိဒ္ကုိ မပါမျဖစ္ေတြ႔ ကုိေတြ႔မိၾကမွာပါ။

ဥပမာ 1000:1 ၊ 5000:1 ၊ 10000း1 တုိ႔ စသည္ေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ အဲဒီ Contrast Ratio ဆုိတာဘာနဲ႔သက္ဆုိင္တာလဲ။ဘာအတြက္လဲ။


ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Contrast Ratio ဆုိတာဟာ သူ႔ရဲ႕ တုိက္ရိုက္အဓိပၸာယ္အတုိင္း အခ်ိဳးတစ္ခုပါပဲ။ ဘာနဲ႔ဘာန႔ဲ ကုိအခ်ိဳးခ်ထားတာလဲဆုိရင္ေတာ့ Monitor က ထုတ္လုပ္ေပးနုိင္တဲ့ အလင္းေရာင္ အေတာက္ပဆုံး ပမာဏနဲ႔ အေမွာင္ဆုံးပမာဏတုိ႔ကုိ အခ်ိဳးခ်ထားတာပါ။


ထပ္ျပီး ရွင္းသြားေအာင္ ေျပာျပရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလင္းေရာင္ အေတာက္ပနုိင္ဆုံး ပမာဏ တန္ဖုိး နဲ႔ အေမွာင္ ဆုံးျဖစ္နုိင္စြမ္း ပမာဏတန္ဖိုး တုိ႔ကုိ အခ်ိဳးခ်ထားတာပါ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီ အခ်ိဳးပမာဏ ကြာဟမႈမ်ားေလေလ Monitor ကထုတ္ေပးနုိင္တဲ့ ပုံရိပ္ေတြရဲ႕ Color အလင္းအေမွာင္ဟာ ပုိျပီးေတာ့ျပတ္သားေတာက္ ပေလပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။


ဥပမာ 1000း1 Contrast Ratio ရွိတဲ့ LCD Monitor က ထုတ္ေပးနုိင္တဲ့ ပုံရိပ္ေတြဟာ 5000း1 Contrast Ratio ရွိတဲ့LCD Monitor က ထုတ္ေပးနုိင္တဲ့ ပုံရိပ္ေတြေလာက္ Color အလင္းအေမွာင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။အခုဆုိရင္ Contrast Ratio တန္ဖုိးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ Dynamic Ratio ဆုိျပီးေတာ့ပါ ထပ္မံေပၚထြက္ေနခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။Dynamic Ratio
မွာ က်ေတာ့ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ Contrast Ratio တန္ဖုိးကုိ ပုံေသ တန္ဖိုးတစ္ခု အတုိင္းပဲေတာက္ေလွ်ာက္ထိန္းသိမ္း ထားတာ မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။


သူ႔မွာက်ေတာ့ Contrast Ratio တန္ဖုိး Range တစ္ခုပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Dynamic Ratio တန္ဖုိးရလာေတာ့ ဘာေတြ ပုိေကာင္းလာသလဲ၊ ဘာေတြကြာသြားသလဲ။ဟုတ္ကဲ့ ပုံမွန္ အရင္တုန္းက Dynamic Ratio မရခဲ့တဲ့ LCD Monitor ေတြမွာဆုိရင္ ဘယ္လုိျပႆနာမ်ိဳးၾကံဳရတတ္သလဲဆုိေတာ့ (Contrast Ratio အရမ္းျမင့္တဲ့ Monitor ေတြမွာ ပုိသိသာပါတယ္။) လုံး၀အမည္းေရာင္ လႊမ္းတဲ့ ရုပ္ရွင္ အခန္းမ်ိဳးေတြကုိအလင္းေရာင္ လုံး၀လႊတ္မထားတဲ့အခန္းမ်ိဳးေတြမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ္ေတာ္ေလး
ကသိကေအာက္နုိင္ လွပါတယ္။

အဲဒီလုိပဲ အလင္းေရာင္ေတာက္ပတဲ့ ရုပ္ရွင္အခန္းမ်ိဳးေတြကုိ အလင္းေရာင္လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ရတဲ့
အခန္းမ်ိဳးေတြမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ထုိ႔အတူပဲ ခံစားရမွာပါ။


Dynamic Ratio ရတဲ့ LCD Monitor မ်ိဳးေတြမွာ က်ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္က အလင္းေရာင္ ရရွိမႈေပၚမွာ မူတည္ျပီး အျမင့္ဆုံးContrast Ratio တန္ဖုိးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အျမင့္ဆုံးနဲ႔လုပ္ေဆာင္ျပီး Contrast Ratio တန္ဖုိး ႏွိမ့္ခ်ျပီးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာလည္း ပုံရိပ္ရဲ႕ Color အလင္းအေမွာင္ ၾကည့္ေကာင္းမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိ ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲျဖစ္ေစ ပုံရိပ္ အမ်ိဳးအစား အားလုံးကုိအေကာင္းဆုံးခံစားၾကည့္ရႈခ်င္တယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ LCD Monitor ေတြက Contrast Ratio တန္ဖုိး Dynamic Ratio ရေနဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ အခုဆုိရင္Dynamic Ratio ရနုိင္တဲ့ Monitor အမ်ိုဳးအစား မ်ားစြာလည္း ထြက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ LCD Monitorတစ္လုံး၀ယ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ Contrast Ratio တန္ဖုိးဟာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ သင့္တဲ့ ခ်န္ထားဖုိ႔ မသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကဲဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ Online ICT Reader ပရိသတ္ၾကီးအေနနဲ႔လည္း LCD Monitor တစ္လုံး၀ယ္မယ္ဆုိရင္ ContrastRatio တန္ဖုိးကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ မေမ့ၾကပါနဲ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္းနဲ႔ပဲနားလုိက္ေတာ့ မယ္ေနာ္။Online ICT Reader ပရိသတ္ၾကီး IT
ဗဟုသုတ ျပည့္၀နုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလုိိက္ပါတယ္။


from sayar Zaw Lin(youth)

www.youth-it-technican.blogspot.com

www.thitsan-computer-training.blogspot.com
ref: (http://www.mmitpalace.com/profiles/blog/show?id=6456788%3ABlogPost%3A207150&xgs=1&xg_source=msg_share_post )

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Wednesday, August 8, 2012