လိပ္ေခါင္းေရာဂါ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ပါသလား ...............

လိပ္ေခါင္း ( piles ) ေရာဂါက မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္တဲ့ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ိဳး မရိွေသးတဲ့အတြက္ မ်ိဳး႐ိုးမလိုက္တတ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ လိပ္ေခါင္းေရာဂါက ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

ဝမ္းခ်ဳပ္

ၿပီး ဝမ္းမာမာသြားတဲ့အခါ အူႂကြက္သားေတြကို အတင္းညႇစ္ရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ အသီးအႏွံ စားတာနည္းျခင္း၊ အသားနဲ႔ အပူအစပ္စားတာမ်ားျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရိွျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းစတဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈ ပံုစံေၾကာင့္လည္း ဝမ္းခ်ဳပ္ကာ လိပ္ေခါင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လိပ္ေခါင္းျဖစ္တိုင္း စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး။ လိပ္ေခါင္းရဲ႕ အေစာပိုင္းအဆင့္ေတြမွာ ေဆးကုသမႈမခံယူဘဲ ဘဝေနထိုင္မႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲလိုက္႐ံုနဲ႔ ျပန္ေကာင္းသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ ပံုမွန္ဝမ္းသြားေအာင္ေနျခင္း၊ အသားေလွ်ာ့စားျခင္း၊ ေရ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ အသီးအႏွံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမ်ား စားေသာက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေပးျခင္းစတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫႊတ္တဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈ ပံုစံကိုေျပာင္းလဲေနထိုင္လိုက္ပါ။

ဒါဆိုရင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူစရာမလိုဘဲ သက္သာသြား ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ လိပ္ေခါင္းျဖစ္တတ္ေပမယ့္ ကေလးေမြးၿပီးခ်ိန္မွာ အလိုလိုျပန္ေကာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။
Health
from facebook

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, August 31, 2012