မုန္လာဥနီ (သို႔) မုန္လာဥကဲ့သုိ႔ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီး၀လံမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို ေကာင္းမြန္ေစလိုပါက မုန္လာဥနီ (သို႔) မုန္လာဥ၀ါတို႔ကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အစိမ္းစားသကဲ့သုိ႔ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီး၀လံမ်ားကိုလည္း မ်ားမ်ားစားသံုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သစ္သီးမ်ားတြင္ သဘာ၀သၾကားဓာတ္တစ္မ်ဳိးပါ၀င္ပါသည္။ ထုိသၾကားဓာတ္သည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကိုအားေပးသည့္ အေလ်ာက္ အတိတ္မွ အေၾကာင္္းအရာမ်ားကို ျမန္ျမန္မွတ္မိျခင္းႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သိပံၸပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအရ သစ္သီးတြင္ သဘာ၀သၾကားဓာတ္အျပင္ အျခားဓာတ္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါေသးသည္။ ထုိဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သစ္သီးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အာနိသင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မည္သို႔ရွိသည္ကို တိတိက်က် မသိရွိရေသးသည့္ အတြက္ သုေတသနမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ေန႔တြင္ မေျဖဆုိခင္ စားသံုးေနၾက စားေသာက္ကုန္စနစ္မွေျပာင္း၍ သစ္သီး၀လံမ်ားကုိ စားသံုးရမည္ျဖစ္သည္။ သစ္သီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို တုိးပြား ေစေသာ အားေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ေန႔မ်ားတြင္ အိပ္ယာမွ ႏုိးထခ်ိန္မွစ၍ စာေမးပြဲ မေျဖဆုိခင္ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း သစ္သီးမ်ားကို အဓိကထား၍ မ်ားမ်ားစားသံုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ဥာဏ္ကို တားဆီးပိတ္ဆုိ႔ေစမည့္ အစားအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ဳံႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ သၾကားပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အသားႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ သင္ကုိယ္တုိင္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ စားေသာက္ၾကည့္ပါ။

စာေမးပြဲမေျဖဆုိခင္ သစ္သီး၀လံမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စားျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ကို ၾကည္လင္ေစၿပီး က်က္မွတ္ထားသည္မ်ားကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ မွတ္မိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီးလွ်င္မူ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို တားဆီးပိတိ္ပင္ထားေသာ အစားအစာမ်ားမွာ ဂ်ဳံျဖဴ၊ သၾကားျဖဴ၊ အသားငါးႏွင့္ အသားဓာတ္ႏွင့္ ကစီဓာတ္ေရာ၍ထားေသာ အစားအစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ဳံျဖဴႏွင့္ ဒိန္ခဲမ်ားေရာ၍ ျပဳ လုပ္ထား ေသာ အစားအစာမ်ားသည္ ေစးကပ္သည့္အတြက္ အစာေၾကခ်က္ရာတြင္ စြမ္းအင္ကိုရရွိ၍ အသံုးျပဳရသျဖင့္ ေသြးမွပို႔လႊတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို အားနည္းေစပါသည္။ ထုိ႔အတူ သၾကားျဖဴႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားသည္လည္း ထုိနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္ဆင္ႏွင့္ ငါးသေလာက္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အသားငါးမ်ားကို စားသံုးျခင္းျဖင့္လည္း လူကို ေသြးေလးေစ၍ ထုိင္းမႈိင္းၿပီး အိပ္ခ်င္ေစသည့္အတြက္ မွတ္ဥာဏ္ကို ထံုထုိင္းေစပါသည္။ အသားဓာတ္(အသား)ႏွင့္ ကစီဓာတ္(အာလူး)မ်ားကိုေရာ၍ထားေသာ အစားအစာမ်ားသည္ အစာေၾကခဲသျဖင့္ အစာေၾကရန္ စြမ္းအင္ကုိ မ်ားစြာ အသံုးျပဳရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္မ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားသည့္အတြက္ မွတ္ဥာဏ္ရႊင္လန္းမႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာမ်ားသည္ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အစားအစာမ်ားမဟုတ္ပါ။ တစ္ခုေတာ့ သိထားေစလိုပါသည္။ သစ္သီး၀လံမ်ားသည္သာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္ မဟုတ္ပါ။ အျခား အစားအစာမ်ား ျဖစ္ေသာ မုန္လာဥနီ (သို႔) မုန္လာဥ၀ါတုိ႔ကို အနည္းဆံုးတစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အစိမ္း စားသံုးျခင္းျဖင့္ သင္၏ မွတ္ဥာဏ္ကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုးဥ (P.T.A.C) ေရးသားသည္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Source: Fruit Good for The Memory Fruit Stimulates the brain (11.7.07)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, July 10, 2012