ဘေလာ့ဂ္မ်ား ဖတ္ရန္........

(http://www.latestblognews.com)

ႏိုင္ငံအသီးသီးက ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြေရးသားထားတဲ့ ဘေလာ့ဂ္သစ္ေတြကို အၿမဲဖတ္ရႈႏိုင္မယ့္ ၀က္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေတြကို ေန႔စဥ္တင္ေပးထားၿပီး ေန႔စြဲအလိုက္လည္း ခြဲျခား ေဖာ္ျပေပးထားတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ေရးသားသူ၊ ေရးသားတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေန႔စြဲကိုပါ တြဲဖက္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဘေလာ့ဂ္အမ်ဳိးအစား ေတြကိုလည္း  ခြဲျခားေပးထားပါတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြနဲ႔ အျခား ၀က္ဘ္ဆိုက္ အသီးသီးက တင္ေပးလာတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြကို လက္ခံေဖာ္ျပေပးတားတာျဖစ္ၿပီး စာဖတ္သူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ စာလံုးအရြယ္အစားနဲ႔ စာလံုး အမ်ဳိးအစား၊ စာမ်က္ႏွာ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စြဲေတြအလိုက္အလြယ္တကူ ျပန္လည္ရွာႏိုင္ ရံုသာမက ဘေလာ့ဂ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္လည္း ရွာေဖြႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပတ့ဲအခ်ိန္၊ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ ေရးသားသူအလိုက္လည္း သီးသန္႔ရွာေဖြႏိုင္ပါေသးတယ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, May 13, 2012